Přijímačky na UP během epidemie koronaviru

Kdy a jak se uskuteční s ohledem na současnou situaci?

Nastavení parametrů přijímacího řízení s ohledem na aktuální situaci a podobu přijímacích zkoušek na UP je napříč univerzitou i fakultami podrobně diskutováno. Předpokládáme, že nejpozději po Velikonocích pro vás zveřejníme veškeré podrobnosti.

Aktuálně se počítá v obecné rovině s těmito řešeními:

  1. přijímací zkoušky na některé studijní programy mohou být posunuty na pozdější termín a případně zjednodušeny (upuštění od některých částí přijímacího řízení);
  2. některé studijní programy upustí od přijímacích zkoušek a budou přijímat studenty na základě studijních výsledků na SŠ;
  3. některé studijní programy zvažují možnost on-line přijímacích zkoušek;
  4. u studijních programů, na které se přijímá na základě výsledků v celonárodních srovnávacích testech SCIO, se čeká na vývoj národní situace.

Veškeré dosud známé a průběžně aktualizované informace o přijímacích zkouškách na jednotlivých fakultách naleznete níže.