Zájemci o studium na Univerzitě Palackého se ještě mohou hlásit na vybrané obory

úterý 12. červen 2018, 9:12 – Text: OK

Olomouc (12. června 2018) – Možnost studovat v příštím akademickém roce na Univerzitě Palackého v Olomouci mají ještě uchazeči o některé obory přírodovědecké a cyrilometodějské teologické fakulty. Šanci se naskýtá také zájemcům o doktorská studia na pedagogické a právnické fakultě. Přijetí na práva lze přitom zkusit i ve vybraném navazujícím magisterském programu.

Na přírodovědeckou fakultu mohou uchazeči posílat přihlášky do 14. července. Vybrat si mohou bakalářské či navazující magisterské obory ve studijních programech Matematika, Geologie, Geografie, Chemie, Biologie, Fyzika nebo Informatika. Podrobný přehled nabízených oborů a jejich kombinací najdou zájemci na stránkách fakulty.

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlásila tradičně i cyrilometodějská teologická fakulta, která přijímá přihlášky od 18. června do 31. července. „Uchazeči se stále ještě mohou hlásit na bakalářské obory Charitativní a sociální práce, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě, a Mezinárodní sociální a humanitární práce,“ uvedla Lenka Hynková ze studijního oddělení CMTF. Přijímací zkoušky se uskuteční na konci srpna v prostorách CARITAS – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci, která studium ve spolupráci s CMTF zajišťuje.

Přihlášky ke studiu doktorského programu Teoretické a právní vědy přijímá do 15. června právnická fakulta. Do stejného termínu se mohou hlásit také uchazeči o navazující studijní program v anglickém jazyce Specialisation in Law. „Na doktorský studijní program jsme zatím obdrželi 13 e-přihlášek, na navazující program v angličtině se do začátku června přihlásilo 26 uchazečů,“ doplnila vedoucí studijního oddělení PF Vladěna Břeňová. Druhé kolo přijímacího řízení pro doktorská studia v českém jazyce bude vyhlašovat i pedagogická fakulta.

Ostatní čtyři fakulty naplnily kapacity studijních míst už v prvním kole přijímacího řízení, které se uzavřelo v závěru února. Univerzita Palackého v Olomouci přijala více než 25 tisíc přihlášek ke studiu. Podobně jako v předchozích letech měli uchazeči největší zájem o obory Všeobecné lékařství, Právo, Psychologie a Zubní lékařství.

Bližší informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách Přírodovědecké, Pedagogické, Právnické a Cyrilometodějské teologické fakultě UP.

 

Kontaktní osoba
Tomáš Krejčiřík | redaktor informačních materiálů
Univerzita Palackého v Olomouci | oddělení komunikace
E: tomas.krejcirik@upol.cz | T: 585 631 017