Výsledky soutěže Univerzita městu

pondělí 4. září 2017, 12:56 – Text: OK

Soutěž vyhlásila univerzita spolu s oddělením Open Developement radnice v Tel Avivu a za podpory olomouckého magistrátu. Autoři úspěšných projektů mohli získat odměnu ve výši pět až deset tisíc korun a příspěvek na realizaci svých nápadů až ve výši 50 000 Kč. Hodnoticí komise složená ze zástupců univerzity, statutárního města Olomouc, telavivské radnice a podnikatelů vybrala tři projekty.

Na základě rozhodnutí poroty byly vybrány následující projektové náměty k financování pro rok 2017:

Číslo Název projektu Soutěžící Popis projektu Získaná částka pro podporu projektu (Kč)
2017/08 MEMWACS doc., RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc., PřF Systém varování před nebezpečnými vlivy extrémního počasí v Olomouci.                                25 000   
2017/11 Refill Olomouc Helena Škrdlíková, PřF Mapka s kohoutkovou vodou zdarma, jakožto jedna z možností oživit centrum města a redukovat množství plastového odpadu.                                11 000   
2017/16 We are one, we are Olomouc Bc. Michal Zbraněk, FTK Pilotní projekt sbližující přední sportovní kluby s univerzitním prostředím.                                30 000   

Ve dvou ze tří případů došlo ke krácení kvůli omezenému rozpočtu programu, vždy však po komunikaci s řešiteli.

Seznam soutěžících

Číslo Název projektu Fakulta
2017/01 A guided Tour Around the Airs of Haná Pedagogická fakulta
2017/02 Animation program at the Palacký University Art Center in Olomouc Filozofická fakulta
2017/03 Celebrating diversity of Olomouc city: East-Meet-West Filozofická fakulta
2017/04 FABLAB IN Olomouc workshop Přírodovědecká fakulta
2017/05 Great cultural German-language figures of Olomouc and the Olomouc region - An unusual exhibition Filozofická fakulta
2017/06 Hobo: Tough Life Pedagogická fakulta
2017/07  -- Filozofická fakulta
2017/08 MEMWACS Přírodovědecká fakulta
2017/09 On the Same Wavelenght Filozofická fakulta
2017/10 Presentation and training of resuscitation/rescue techniques with a child (for Olomouc residents) Lékařská fakulta
2017/11 Refill Olomouc Přírodovědecká fakulta
2017/12 Reusable cups for Christmas market in Olomouc Přírodovědecká fakulta
2017/13 Ride2sCool - synergy in active mobility Fakulta tělesné kultury
2017/14 Silent radio in the present area of the City of Olomouc Filozofická fakulta
2017/15 University Christmas market Filozofická fakulta
2017/16 We are one, we are Olomouc Fakulta tělesné kultury

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za projevený zájem a iniciativu! Univerzita plánuje podpořit některé z ostatních nápadů jinou formou, případně konzultovat jiný druh spolupráce. V tuto chvíli pro jednoho z vítězů vyjednává UP bonusovou možnost návštěvy Tel Avivu, coby startupového generátoru. Volba projektu a jeho řešitele bude případně v rukou telavivské radnice. Jednotliví řešitelé realizovaných projektů budou kontaktováni a způsob čerpání prostředků bude konzultován individuálně.