Vyhlášení 9. ročníku studentské grantové soutěže na UP (IGA)

pátek 12. leden 2018, 13:35

Dne 30. 11. 2017 vyhlásil rektor Univerzity Palackého v Olomouci již 9. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu, financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP.

Termín podání přihlášek je do 15. 1. 2018 do 17:00 hod. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP. Veškeré informace jsou dostupné v přiloženém souboru.