Výběrové řízení PF: odborný asistent/odborná asistentka pro obor odborná angličtina na katedře jazyků

středa 22. listopad 2017, 11:14 – Text: DA

Děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici odborný asistent/odborná asistentka pro obor odborná angličtina na katedře jazyků.

Rozsah pracovního úvazku: plný pracovní úvazek na dobu určitou (1 rok).

Požadavky:

  • ukončené magisterské VŠ vzdělání v oboru anglická filologie
  • praktické zkušenosti s překládáním právních textů
  • praktické zkušenosti s tlumočením v oblasti práva
  • zkušenosti s výukou právní angličtiny
  • ochota k odbornému a profesnímu rozvoji
  • občanská bezúhonnost

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem a přehledem dosavadní praxe včetně kopií příslušných dokladů zašlete na adresu:

Děkanát Právnické fakulty UP
personální oddělení
Šárka Jordanová
tř. 17. Listopadu č. 8,
771 11 Olomouc
(tel.: 58 563 7531, fax: 58 563 7506, www.upol.cz)

Termín přihlášek: nejpozději do 31. prosince 2017.

Termín výběrového řízení: 15. ledna – 19. ledna 2018, přesný termín a čas bude upřesněn v pozvánce.

Termín nástupu: 1. 2. 2018.