Výběrové řízení Pedagogické fakulty UP: akademičtí pracovníci pro Katedru hudební výchovy

pátek 18. květen 2018, 13:17 – Text: RW

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků Katedry hudební výchovy.

Odborný asistent nebo docent pro obory:

  • sborový zpěv a řízení sboru – úvazek  1,0
  • dějiny české hudební kultury – úvazek  0,5
  • hra na klavír a klavírní improvizace – úvazek  1,0

Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul Ph.D. nebo docent, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.             

Předpokládaný nástup:   září 2018.

Doložit:  

  • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • přehled celkového počtu výsledků podle druhu výsledku v RIV a případně RUV (dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje) za celou dobu svého odborného působení, přehled publikační činnosti za posledních 5 let strukturovaný podle kategorií  (Jimp, Jneimp,  Jrec,  B, C, D, P, F, Z, G, H, L, N, R, V ), doplněný celkovým počtem citací (např. dle H-indexu),
  • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 17. 06. 2018 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta
Personální oddělení
Zn: Výběrové řízení
Žižkovo nám. 5
771 40  Olomouc 
nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení