Výběrové řízení PdF UP: vedoucí pracovníci

úterý 20. březen 2018, 13:04 – Text: DA

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa vedoucích pracovníků:

 • ředitel ústavu pedagogiky a sociálních studií – úvazek 1,0  
 • ředitel ústavu cizích jazyků – úvazek 1,0
 • vedoucí katedry psychologie a patopsychologie – úvazek 1,0  
 •  vedoucí katedry antropologie a zdravovědy – úvazek 1,0  
 •  vedoucí katedry společenských věd – úvazek 1,0  
 • vedoucí katedry technické a informační výchovy – úvazek 1,0  

Požadavky:  VŠ vzdělání v oboru, požadovaný titul docent nebo profesor, nejméně pětiletá pedagogická či vědecká praxe, komunikativní a organizační schopnosti, osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst, znalost jednoho světového jazyka, občanská bezúhonnost.             

Předpokládaný nástup:   září 2018

Doložit:   

 • přihlášku do výběrového řízení – vlastní forma,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • přehled celkového počtu výsledků podle druhu výsledku v RIV a případně RUV (dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje) za celou dobu svého odborného působení, přehled publikační činnosti za posledních 5 let strukturovaný podle kategorií (Jimp, Jneimp,  Jrec,  B, C, D, P, F, Z, G, H, L, N, R, V ), doplněný celkovým počtem citací (např. dle H-indexu),
 • přehled vědecko-výzkumné práce (projektová činnost),  
 • koncepci odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry (cca dvě strany A4), včetně koordinace vědeckých a pedagogických aktivit pracoviště a motivace pro vedení pracoviště i podpory jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech oblastech činnosti.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozice ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení. 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 22. 04. 2018 na adresu:

UP Olomouc - Pedagogická fakulta
Personální oddělení
Zn: Výběrové řízení
Žižkovo nám. 5
771 40  Olomouc
nebo  e-mail  personalni.pdf@upol.cz, předmět: Výběrové řízení