Výběrové řízení na obsazení volných pracovních míst na Lékařské fakultě UP

čtvrtek 17. květen 2018, 13:38 – Text: -tk-

VYHLÁŠKA

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

 • Ústav farmakologie
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,25
  1 vědecko-pedagogického pracovníka s úvazkem 1,00
 • I. interní klinika - kardiologická
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,05
 • II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická
  2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 2 x 0,20
 • Hemato- onkologická klinika
  2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 2 x 0,10
 • Onkologická klinika
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,20
 • Radiologická klinika
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,20
 • Neurologická klinika
  2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 2 x 0,10
 • Klinika psychiatrie
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,10
 • Ortopedická klinika
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,10
 • Porodnicko-gynekologická klinika
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,15
 • Otolaryngologická klinika
  1 odborného asistenta s úvazkem 0,10
  2 asistenty s úvazkem 0,10
 • Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 1,00
 • Klinika zubního lékařství
  4 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 4 x 1,00
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,60

Kvalifikační požadavky:
VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 14. června 2018 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 771 00 Olomouc.

V Olomouci dne 16. května 2018

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP v Olomouci