Výběrové řízení na obsazení volných pracovních míst na Lékařské fakultě UP

čtvrtek 17. května 2018, 13:38 - Text: -tk-

VYHLÁŠKA

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

  • Ústav farmakologie
    1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,25
    1 vědecko-pedagogického pracovníka s úvazkem 1,00
  • I. interní klinika - kardiologická
    1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,05
  • II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická
    2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 2 x 0,20
  • Hemato- onkologická klinika
    2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 2 x 0,10
  • Onkologická klinika
    1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,20
  • Radiologická klinika
    1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,20
  • Neurologická klinika
    2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 2 x 0,10
  • Klinika psychiatrie
    1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,10
  • Ortopedická klinika
    1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,10
  • Porodnicko-gynekologická klinika
    1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,15
  • Otolaryngologická klinika
    1 odborného asistenta s úvazkem 0,10
    2 asistenty s úvazkem 0,10
  • Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
    1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 1,00
  • Klinika zubního lékařství
    4 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 4 x 1,00
    1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,60

Kvalifikační požadavky:
VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 14. června 2018 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 771 00 Olomouc.

V Olomouci dne 16. května 2018

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP v Olomouci