Výběrové řízení na obsazení pracovních míst na LF UP

pondělí 4. září 2017, 08:32 - Text: -tk-

VYHLÁŠKA

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

 • Ústav histologie a embryologie
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 1,00

 • Ústav klinické a molekulární patologie
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,15

 • Ústav farmakologie
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 1,00

 • I. interní klinika - kardiologická
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,05

 • Onkologická klinika
  1 docenta s úvazkem 0,60 (Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědeckopedagogický titul docent, minimálně 10 let odborné praxe, zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.)
  4 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 1 x 0,50 a 3 x 0,20

 • Dětská klinika
  2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 2 x 0,10

 • I. chirurgická klinika
  2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 1 x 1,00 (se zaměřením na intenzivní péči) a 1 x 0,05

 • Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,30

 • Urologická klinika
  2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 1 x 0,20 a 1 x 0,40

 • Porodnicko-gynekologická klinika
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,20

 • Ústav imunologie
  9 vědecko-pedagogických pracovníků s úvazky 3 x 1,00, 2 x 0,05, 0,30, 0,35, 0,75 a 0,90

 • Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví
  1 docenta s úvazkem 0,50 (Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědeckopedagogický titul docent, minimálně 10 let odborné praxe, specializace v oboru Veřejné zdravotnictví, zkušenosti s mezinárodním prostředím a zahraniční spoluprací, zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost.)
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 1,00 (Kvalifikační požadavky viz níže + ošetřovatelská praxe ve zdravotnictví.)

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 30. září 2017 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 771 00 Olomouc.

 

V Olomouci dne 31. srpna 2017

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP v Olomouci