Výběrové řízení na obsazení místa na KKS CMTF UP — odborný asistent oddělení sociální práce

čtvrtek 3. květen 2018, 9:29

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře křesťanské sociální práce:

Pracovní zařazení: odborný asistent oddělení sociální práce

Úvazek: 1,0

Kvalifikační předpoklady:

 • ukončené Ph.D. studium v oboru humanitních nebo společenských věd; preferované jsou obory sociální práce, sociologie, psychologie,
 • nejméně tří letá zkušenost na úrovni výzkumného pracovníka,
 • teoretická i praktická znalost sociální práce a sociálních služeb,
 • zkušenosti s řízením vlastní pracovní zátěže a práce ve výzkumném týmu,
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst,
 • předchozí pracovní zkušenost v sociální práci anebo sociálních službách je výhodou.

Od uchazeče se očekává:

 • úzce spolupracuje s kolegy z oddělení sociální práce při provádění výzkumu,
 • nezávisle přispívá k rozvoji výzkumné kapacity a studijních programů,
 • provádí výzkum založený na důkazech, a to nezávisle a jako součást výzkumného týmu,
 • přednostně se zaměřuje na témata sociální práci s rodinou anebo občanskou společnost/dobrovolnictví, sociální služby, profesionalizaci sociální práce,
 • iniciativa s cílem získat a rozvíjet výzkumné projekty,
 • podpora a rozvoj národní a mezinárodní výměny výzkumu a vytváření sítí,
 • podpora a rozvoj spolupráce s různými aktéry z neziskového, veřejného a podnikatelského sektoru,
 • výuka vybraných kurzů (i v angličtině),
 • vedení závěrečných prací studentů.

Datum předpokládaného nástupu: 1. září 2018

Datum a místo odevzdání přihlášky + ostatních dokladů: do 4. června 2018

písemně na adresu: Děkanát CMTF UP, výběrové řízení, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

nebo elektronicky na adresu: jitka.ambrozova@upol.cz

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení - s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání,
 • doklad o praxi v oboru.

Nabízíme:

 • zajímavou, tvůrčí a různorodou práci,
 • možnost podílet se na implementaci probíhajícího projektu Erasmus+ Service Learning in Higher Education - Supporting the Third Mission of Universities and the Civil Engagement of Students",
 • možnost se na zavádění inovativní vyučovací strategie Service-Learning,
 • možnost participovat na rozvoji Dobrovolnického centra UP - unikátního projektu v krajinách V4,
 • možnost udržet si kontakt s prací v terénu skrz výzkumné, příp. jiné projekty.