Výběrové řízení na obsazení místa na KKS CMTF UP — odborný asistent oddělení humanitárních studií

čtvrtek 3. květen 2018, 9:42

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře křesťanské sociální práce:

Pracovní zařazení: odborný asistent oddělení humanitárních studií

Úvazek: 1,0

Kvalifikační předpoklady:

 • ukončené Ph.D. studium v oboru humanitních nebo společenských věd; preferované jsou obory sociální práce, sociologie, sociální antropologie, politické vědy, lidská práva a mezinárodní právo,
 • nejméně tří letá zkušenost na úrovni výzkumného pracovníka,
 • pokročilé výzkumné dovednosti,
 • teoretická i praktická znalost prostředí mezinárodní spolupráce a pomoci,
 • vynikající znalost angličtiny,
 • zkušenosti s řízením vlastní pracovní zátěže a práce ve výzkumném týmu,
 • zkušenosti z humanitární a sociální práce z první ruky jsou výhodou,
 • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst,
 • v případě zahraničních uchazečů ochota naučit se česky alespoň na komunikační úrovni je výhodou.

Od uchazeče se očekává:

 • úzce spolupracuje s kolegy z oddělení humanitních studií při provádění výzkumu,
 • nezávisle přispívá k rozvoji výzkumné kapacity a studijních programů humanitních studií,
 • provádí výzkum založený na důkazech příslušných humanitárních otázek, a to nezávisle a jako součást výzkumného týmu; přednostně se zaměřuje na témata mimořádných událostí, obnovu po skončení konfliktu a komunitní práci,
 • iniciativa s cílem získat a rozvíjet výzkumné projekty,
 • podpora a rozvoj národní a mezinárodní výměny výzkumu a vytváření sítí,
 • podpora a rozvoj spolupráce odborů s různými aktéry humanitárního sektoru a mezinárodních humanitárních organizací,
 • výuka vybraných kurzů (v angličtině),
 • vedení výzkumných projektů studentů individuálně, např. v rámci přípravy závěrečných prací.

Datum předpokládaného nástupu: 1. září 2018

Datum a místo odevzdání přihlášky + ostatních dokladů: do 4. června 2018

písemně na adresu: Děkanát CMTF UP, výběrové řízení, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc

nebo elektronicky na adresu: jitka.ambrozova@upol.cz

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení - s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte,
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání,
 • doklad o praxi v oboru.

Nabízíme:

 • zajímavou, tvůrčí a různorodou práci,
 • možnost podílet se na realizaci mezinárodně zaměřeného humanitárního studia výjimečného ve střední a východní Evropě,
 • naše několikaleté zkušenosti s tvorbou a realizaci humanitárního studia,
 • účast v mezinárodních projektech,
 • možnost udržet si kontakt s prací v terénu skrz výzkumné, příp. jiné projekty.