Výběrové řízení FF UP: odborné pozice pro katedru dějin umění

pátek 23. březen 2018, 15:14 – Text: DA

Pracovní zařazení: docentka/docent

Obor: Historiografie a metodologie dějin umění, vizuální kultura a architektura raného novověku

úvazek: 0,5;

počet volných míst: 1

termín nástupu: 1. července 2018

Kvalifikační požadavky:

  • habilitace v oboru dějiny umění;
  • relevantní publikace v dané specializaci;
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce  

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent

Obor: Architektura 20. a 21. století

úvazek: 0,5;

počet volných míst: 1

termín nástupu: 1. září 2018

Kvalifikační požadavky:

  • Ph.D. vzdělání v oboru, případně těsně před dokončením;
  • relevantní publikace v dané specializaci;
  • schopnost komunikace v anglickém jazyce      

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělávání, přehledem praxe, vědecké a publikační činnosti přijímá Personální oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo zasílejte na email: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 26. dubna 2018.