Prestižní vědecký summit Times Higher Education přinesl českým univerzitám know-how, jak se zařadit do globálního kontextu. Česká republika má nejvyšší zastoupení v top desítce univerzit střední Evropy

čtvrtek 26. duben 2018, 17:14 – Text: OK

Olomouc (26. dubna 2018) – The Times Higher Education Research Excellence: New Europe summit se konal ve dnech 24.–26. 4. 2018 poprvé ve střední Evropě. Prestižní setkání přineslo i hodnocení univerzit v oblasti „nové Evropy“ neboli 13 členských států, které se k Evropské unii přidaly od roku 2004. Střední Evropa v současné době zaznamenává dynamický růst v kombinaci s vysokými veřejnými investicemi do výzkumu a vývoje s cílem urychlit transformaci regionu. Summitu se v Olomouci zúčastnilo 127 vědeckých a akademických pracovníků z 32 zemí Evropy i ostatních kontinentů.

Vrcholnou událostí summitu bylo historicky první vyhlášení žebříčku univerzit členských států zařazených do EU po roce 2004. V první desítce se umístily tři české univerzity, čímž si Česká republika zajistila nejlepší výsledek ze všech hodnocených zemí. Nejlépe si z tuzemských univerzit vedla Univerzita Karlova, která se umístila na čtvrtém místě. Masarykova univerzita je na sedmé příčce a Univerzitě Palackého v Olomouci patří místo desáté. Kompletní výsledky žebříčku jsou dostupné na tomto odkazu.

Ranking univerzit se snaží upozornit na to, že oblast střední Evropy prochází dynamickým vývojem, a ukazuje, že Česká republika má díky raketovému růstu kompetence zařadit se na světovou vědeckou úroveň. Výstupy summitu poukazují i na fakt, že české univerzity nedokáží v globálním kontextu své vědecké know-how dostatečně prodat. Times Higher Education Summit pomohl univerzitám České republiky k definování kvalitativních kritérií vědy a výzkumu a přinesl know-how, jak se zařadit a prosadit na úroveň světových univerzit.

„Střední Evropa je rychle se rozvíjející a velmi ambiciózní region. Je skvělé poznávat současná centra excelence této oblasti, zvyšující se úroveň vyššího vzdělávání a sledovat kroky, které musí nyní učinit pro to, aby zvýšila svou reputaci a vliv na globální scéně a mohla se poměřovat s tradičně silnými výzkumnými regiony západní Evropy, Austrálie, východní Asie a Severní Ameriky,“ uvedl vedoucí editor žebříčků univerzit THE Phil Baty.

Hostitel summitu Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, zhodnotil setkání následovně: „Podle mého názoru summit vrchovatě splnil vše, co jsme od něj očekávali. Doufal jsem, že se nám na summitu podaří s rektory, prorektory, zástupci univerzit a výzkumných institucí, kteří sem přijeli z celého světa, dohodnout strategická partnerství. Máme několik projektů, které bychom chtěli v rámci mezinárodních konsorcií protlačit, a mám silný pocit, že je to na dobré cestě. A to, že se Univerzita Palackého v Olomouci v žebříčku umístila dobře, je jen třešničkou na dortu, která nás samozřejmě potěšila. Summit měl za cíl analyzovat silné a slabé stránky středoevropské vědy a středoevropských univerzit. A samozřejmě navrhnout strategie, jak ty slabé odstranit, aby přestalo dělení na ‚old a new Europe‘. Tak, aby v roce 2028, což je název posledního panelu, který vedu, už byla jen jedna Evropa.“