Univerzita spouští online glosář pro používání anglických názvů

Ilustrační foto: pexels.com
pátek 29. červen 2018, 13:38 – Text: OK

Oddělení komunikace UP připravilo ve spolupráci s katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UP, UPliftem a Zahraničním oddělením UP praktickou pomůcku pro zaměstnance a studenty: online glosář anglických termínů používaných na UP. Webová aplikace na adrese www.upol.cz/glosar zahrnuje názvy organizačních jednotek, budov a místností, pracovních pozic a funkcí, ale i běžných pojmů souvisejících se studiem, administrativou a akademickým prostředím. Termíny jsou řazeny abecedně s možností fulltextového vyhledávání nebo vyhledávání podle zvolených kategorií.

Česko-anglický glosář má za cíl sjednotit užívání názvů a pojmů specifických pro Univerzitu Palackého v Olomouci, a tím usnadnit práci překladatelům, pracovníkům zahraničních oddělení na UP a dalším zaměstnancům a studentům. Glosář je postupně doplňován a rozšiřován a v budoucnosti by měl obsahovat například názvy všech organizačních jednotek univerzity a jejích fakult.

Podněty pro úpravy a zařazení nových termínů můžete zasílat na e-mail: glosar@upol.cz.