Univerzita Palackého získala institucionální akreditaci

úterý 3. červenec 2018, 9:44 – Text: OK

Olomouc (3. července 2018) – Příštích deset let bude moci Univerzita Palackého v Olomouci sama schvalovat a upravovat své studijní programy. Umožní jí to institucionální akreditace, kterou obdržela od Národního akreditačního úřadu (NAU) na konci června. Stala se tak teprve třetí českou veřejnou vysokou školou, jež nový typ oprávnění ke své činnosti získala. Novou nabídku studijních programů, která studentům umožní vybírat z širokého spektra mezifakultních kombinací, vyhlásí letos na podzim.

Oficiální rozhodnutí platné pro dalších deset let obdržela olomoucká univerzita v závěru minulého týdne. „Institucionální akreditace dává Univerzitě Palackého možnost zcela autonomně rozhodovat o struktuře a náplni svých studijních programů. To je zvláště důležité právě v době, kdy se musíme vážně zamyslet nad tím, jaké formy výuky a jaký obsah studia připraví naše absolventy na budoucnost, která bude na absolventy vysokých škol klást jiné nároky než dnes. V rámci institucionální akreditace povedeme rovněž debatu například o větší míře prostupnosti mezi příbuznými obory či o charakteru doktorských studií,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller.

Jak doplnila prorektorka UP Hana Marešová, získaná samostatnost je omezena pouze rámcem schválených vzdělávacích oblastí, v nichž je možné studijní programy vytvářet. „Sami tedy budeme nyní rozhodovat o tom, kolik a jakých studijních programů chceme jako univerzita realizovat,“ doplnila prorektorka UP pro strategické plánování a kvalitu Hana Marešová.

Novinka: sdružené studium
Jednu z hlavních novinek, které inovovaná podoba studijních programů přinese studentům, představuje zejména tzv. sdružené studium, které rozšiřuje studijní nabídku napříč všemi osmi fakultami UP. „Student si ke svému hlavnímu studijnímu plánu – tzv. maior – bude moci zapsat ještě vedlejší – tzv. minor –, a vystudovat tak zcela odlišné studijní programy. Teoreticky tedy může studovat např. chemii a k tomu zvládnout na výborné úrovni alespoň jeden světový jazyk, což mu umožní uplatnit se v budoucnu třeba v zahraničních laboratořích,“ objasnila Hana Marešová.

Jak zdůraznila, mezifakultní oborové kombinace mají na UP tradici, nyní se jejich spektrum ale podstatně rozšíří. „Uplatnění absolventa v současné společnosti dnes vyžaduje jiný způsob studia než dříve. V dnešní globalizované digitální společnosti není možné uspět pouze s přísně zacíleným oborovým zaměřením, kromě oboru samotného je potřebné zvládnout řadu další kompetencí. Právě to jsme brali v úvahu při přípravě pravidel pro tvorbu studijních programů na UP, kdy jsme se s fakultami dohodli na sjednocení základních poměrů mezi maior a minor studijními plány tak, aby byla studentům umožněna co možná nejširší míra mezifakultních kombinací,“ uvedla Hana Marešová.

 

Rozsah nabídky studia zůstává zachován
Univerzita Palackého zažádala NAU o akreditaci pro 22 oblastí vzdělávání, do nichž zařadila všechny studijní programy, které dosud nabízí. „Obdrželi jsme institucionální akreditaci pro 21 studijních programů, což lze hodnotit jako vynikající výsledek, zejména s ohledem na to, že dosud ani jedna ze dvou univerzit, které již obdržely rozhodnutí o udělení institucionální akreditace, nezískala všechny požadované typy studií či oblasti vzdělávání. Nicméně nyní jsme stále ve fázi, kdy můžeme podat odvolání k rozhodnutí NAU o neudělení této oblasti a Rada NAU by měla k tomuto v nejbližší době dát své stanovisko. Ani případné neschválení této oblasti vzdělávání však neznamená, že nebudeme nadále realizovat studijní program, který pod tuto oblast spadá. To nám i nadále umožňuje tzv. programová akreditace,“ uvedla prorektorka.

Nově vzniklá Rada pro vnitřní hodnocení UP už zahájila proces schvalování stovek studijních programů, jejichž návrhy intenzivně připravují jednotlivé fakulty. Kompletní studijní nabídku vypíše univerzita letos na podzim, kdy se budou uchazeči hlásit ke studiu v akademickém roce 2019/2020.

O institucionální akreditaci, kterou od roku 2019 zavádí loňská novela vysokoškolského zákona, zažádala druhá nejstarší česká univerzita loni v prosinci. Souhlasné stanovisko NAU obdržela jako třetí veřejná vysoká škola po Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě, které jej získaly v první polovině letošního roku.

 

Kontakty pro média:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. | rektor
Univerzita Palackého v Olomouci 
E: rektor@upol.cz | T: 585 631 001

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA | prorektorka pro strategické plánování a kvalitu
Univerzita Palackého v Olomouci
E: hana.maresova@upol.cz | T: 585 631 010 | M: 604 124 446