Univerzita Palackého se zapojí do spolupráce v oblasti polárního výzkumu

Ilustrační foto.
Zdroj: Masarykova univerzita
sobota 22. červenec 2017, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Univerzita Palackého se stala členem Národního centra výzkumu polárních oblastí (NCVPO). Jedná se o poradní orgán projektu Czech Polar 2, který koordinuje vědecké aktivity českých badatelů v Arktidě a Antarktidě. Olomoučtí akademici si od členství v prestižní instituci slibují větší zapojení do polárního výzkumu a lepší informovanost o současných vědeckých trendech na jižním i severním pólu. Jejich partnery jsou výzkumníci například z Masarykovy univerzity, Jihočeské univerzity či některých ústavů Akademie věd ČR.

Za Univerzitu Palackého spolupráci v rámci NCVPO garantuje katedra geologie na přírodovědecké fakultě. „Budeme se snažit šířit mezi studenty a zaměstnance informace o možnostech zúčastnit se polárních expedicí a případnou spolupráci pak koordinovat. Členství v organizaci pro nás znamená lepší přístup k informacím, a tím také větší možnost zapojit se do polárních výzkumů. Je to velmi prestižní věc, která může přispět i ke zvýšení povědomí o našich výzkumných projektech,“ uvedl vedoucí katedry geologie Ondřej Bábek, který je jedním z koordinátorů spolupráce.

O možnostech polárního výzkumu se tak primárně dozvědí studenti katedry geologie a dalších oborů věd o Zemi. Možnost zapojit se do expedic mají i další zájemci, podmínkou je ale získat na ně peníze, nejlépe prostřednictvím grantů. „Například pro geologa či fyzického geografa je velmi dobré se do polárního výzkumu zapojit, neboť je to velmi atraktivní oblast. Najde v ní odkrytý terén bez vegetace, v němž je možné vidět spoustu geologických struktur. Jedná se o nedotčené oblasti světa například z hlediska antropogenního znečištění. Osobně bych se chtěl věnovat výzkumu toho, zda atmosférická cirkulace donáší polutanty až do takto vzdálených míst,“ doplnil Bábek.  Z Univerzity Palackého se v dřívějších letech do polárních expedic zapojili například ornitologové z přírodovědecké fakulty, a to Václav Pavel a Karel Weidinger, kteří byli několikrát na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě a v Arktidě na Špicberkách.

Arktické expedice tuzemských odborníků koordinuje Jihočeská univerzita, ty na Antarktidě Masarykova univerzita. Společný postup zaštiťují projekty Czech Polar 1 a 2. Poradním orgánem Czech Polar 2 je právě Národní centrum výzkumu polárních oblastí. K jeho cílům patří mimo jiné koordinovat a prohloubit český výzkum polárních oblastí, usnadnit mezinárodní spolupráci při výzkumu polárních oblastí, vytvořit systém komplexního vzdělávání mladé generace vědců v polární problematice či seznamovat odborníky a veřejnost s výše uvedenými činnostmi a jejich výsledky.