Univerzita Palackého navýší stipendia doktorandům. Mladým vědcům navíc nabízí nové juniorské granty

pátek 20. duben 2018, 12:17 – Text: OK

Olomouc (26. dubna 2018) – Doktorandi, kteří studují na Univerzitě Palackého v Olomouci, si od května polepší. Škola totiž od 1. května zvýší doktorandská stipendia na 12 200 korun. Doktorandská stipendia se letos už výrazně zvedla poté, co se ministerstvo školství v únoru rozhodlo zvýšit příspěvek na jednoho doktoranda zasílaný školám ze 7 500 korun na 11 250 korun. UP tuto částku ještě navýšila, a to na úroveň minimální mzdy, která je v ČR právě 12 200 korun.

O plošném navýšení doktorandských stipendií rozhodlo ministerstvo v únoru. „Jedná se o historicky nejvyšší nárůst příspěvků na stipendia. Považuji to za investici do budoucích vědců a vysokoškolských pedagogů. Chci, aby zkvalitnění doktorských studijních programů a podmínek doktorandů bylo jednou z priorit ministerstva a také vysokých škol do budoucna,“ uvedl při oznámení navýšení ministr školství v demisi Robert Plaga.

Konkrétní výši stipendií pro své doktorandy si stanovuje každá vysoká škola sama.  Této možnosti využila UP a zvedla stipendium na 12 200 korun. „Rozhodli jsme se tak ze dvou důvodů. Jednak považujeme doktorandy za jednu z vlajkových lodí každé výzkumné univerzity, a proto je nutné o ně pečovat, jednak je to otázka konkurenceschopnosti. Chytrých, motivovaných mladých lidí, kteří by chtěli dělat vědu, je totiž omezené množství. A my samozřejmě chceme, aby se ti dobří rozhodli pro Univerzitu Palackého. Navýšení stipendia nad rámec přidělených peněz je jednou, nikoli jedinou, z podmínek, jak doktorandy přilákat,“ řekl rektor UP Jaroslav Miller.

Jak dodal, 12 200 korun je minimální částka, kterou budou doktorandi na UP každý měsíc dostávat. „Většina z nich ale bude dostávat víc, protože existují zdroje z grantů, různé stipendijní pobídky nebo možnost úvazků na fakultách,“ dodal rektor. Navýšení stipendií bude na UP platit od 1. května a platí pro celou univerzitu. „Domluvili jsme se na této částce se všemi fakultami. Vše, co budou mít doktorandi nad tuto sumu, je záležitost kateder, oborových rad a fakult.

S úspěšnými doktorandy navíc Univerzita Palackého počítá i po skončení jejich studia. „Ti nejlepší, kteří budou mít vynikající práci, by mohli na univerzitě zůstat a budou mít možnost si požádat o Juniorský grant. Ten jsme letos na jaře vyhlásili zcela poprvé a je určen mladým začínajícím vědcům do 37 let, kteří už dokončili doktorát a chtějí se etablovat ve vědecké komunitě,“ uvedl Jaroslav Miller.

Díky grantu mohou mladí akademičtí a vědečtí pracovníci získat prostředky a pokračovat ve své vědecké práci. Na jeden projekt je možné dostat až čtyři miliony korun. „Grant není určen jen našim bývalým doktorandům, požádat o něj mohou postdoktorandi z celé České republiky. Příští rok chceme tuto nabídku inzerovat i v zahraničí, a získat tak do Olomouce další mladé nadějné vědce. Juniorské granty budeme poskytovat ve třech oblastech – první jsou humanitní a společenské vědy, druhou lékařské vědy a biomedicína a třetí oblastí jsou přírodní vědy, matematika a informatika,“ doplnil rektor UP.