Soutěž o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu UP

pondělí 26. září 2016, 10:07 – Text: red

Dne 26. 9. 2016 vyhlásil rektor Univerzity Palackého v Olomouci již 4. ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP). Zájemci do ní mohou podávat projekty, které podpoří práci pedagogických pracovníků a přispějí k profilaci a inovaci studijních programů. Termín podání přihlášek je do 31. 10. 2016 do 17.00 hod.

Očekávají se projekty zaměřené na inovace předmětů a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, technických pomůcek, SW a knih spojených s výukou a přípravu výukových materiálů.

Minimální výše jednoho projektu je 50 tisíc Kč (není možno nárokovat investiční náklady).

Přihlášky se podávají pouze elektronicky, bližší informace jsou dostupné v přiloženém souboru.