Setkání rektora s autory excelentních publikací

Foto: Jitka Ulrichová
středa 26. duben 2017, 13:32 – Text: red

Dne 25. dubna 2017 se rektor prof. Jaroslav Miller a prorektorka prof. Jitka Ulrichová setkali ve Velké zasedací místnosti Rektorátu UP s autory publikací, které byly v rámci hodnocení II. pilíře výsledků výzkumných organizací v roce 2015 označeny jako excelentní.

Dvanáct vědeckých výstupů z pracovišť přírodovědecké, teologické a lékařské fakulty se zařadilo mezi dvacet procent nejlépe hodnocených výsledků výzkumu za rok 2015. Setkání se zúčastnili Mgr. Karel Lemr, Ph.D., prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., doc. lic. Damián Němec, dr., Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D., Mgr. Libor Moťka, doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. a Mgr. Kateřina Langová, Ph.D., kterým rektor vyjádřil poděkování a popřál mnoho dalších úspěchů v jejich tvůrčí práci.

 

Seznam excelentních prací