Prověřte své znalosti angličtiny na cambridgeských zkouškách a získejte mezinárodně platný certifikát

pondělí 27. srpen 2018, 8:36

Po prázdninové přestávce mají od září zájemci nejen z řad studentů a pracovníků UP, ale i z řad široké veřejnosti opět možnost skládat v Britském centru Knihovny UP tzv. cambridgeské zkoušky a získat tak některý z mezinárodně platných certifikátů dokládajících úroveň znalosti anglického jazyka.

Výhodou cambridgeského certifikátu je jeho časově neomezená platnost a široká uplatnitelnost jak v oblasti vysokoškolského vzdělávání, tak na trhu práce v ČR i v zahraničí. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách Britského centra KUP nebo je obdržíte při osobní návštěvě BC KUP v přízemí Zbrojnice, kde si ve specializované knihovně můžete půjčit materiály vhodné pro přípravu na zkoušku, informovat se o jazykových kurzech nebo o tzv. zkoušce nanečisto.

Potěšitelné je, že některé fakulty UP poskytují svým studentům za získání cambridgeského certifikátu mimořádné stipendium. Jsou to v současnosti FF UP a PřF UP. Věříme, že tento motivační přístup bude inspirací i pro ostatní fakulty UP.