Profesor Jiří Fiala přednášel v Bratislavě při příležitosti výročí narození Františka Palackého. Prozradil, že Otec národa byl výborný tanečník

pátek 15. červen 2018, 10:43 – Text: OK

Olomouc (14. června 2018) – Při příležitosti 220. výročí narození významného historika a obrozence Františka Palackého uspořádala Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR na Slovensku ve středu 13. června v Bratislavě přednášku Jiřího Fialy, emeritního profesora dějin české literatury z katedry bohemistiky FF UP. Konala se na Základní škole Matky Alexie, která sídlí v Palackého ulici a v jejímž areálu se nachází busta Františka Palackého z roku 1931.

Přes třicet žáků deváté třídy se na přednášce dozvědělo, proč František Palacký získal titul Otec národa a proč je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví. „Představil koncepci národních dějin, a tím svého druhu i koncepci národa. Český národ tehdy viděl jako jednotku nezávislou na německé říši,“ uvedl profesor Jiří Fiala. 

Často si nechal šít obleky a uměl mnoho jazyků
O Františku Palackém prozradil i to, že byl výborný tanečník a že si často nechal šít nové obleky. Žáci se dozvěděli i podrobnosti o jeho životě na Slovensku. Na začátku 19. století totiž studoval latinskou školu v Trenčíně a později na evangelickém lyceu v Prešpurku (dnešní Bratislavě). „Tehdy studoval privátně angličtinu, italštinu a dělal korektury ve slovinštině. Ve svém postavení musel umět perfektně latinsky, německy i maďarsky. Dále se naučil také řecky, portugalsky, francouzsky či rusky,“ vyjmenoval uznávaný bohemista.

Profesor Fiala také vysvětlil, proč Univerzita Palackého v Olomouci nese po svém obnovení v roce 1946 název právě po Františku Palackém. „Původně bylo navrhováno pojmenování po Josefovi Dobrovském, ale nakonec tehdejší ministr školství Zdeněk Nejedlý prosadil, že bude pojmenována raději po Palackém. Předtím se v letech 1827 až 1860 jmenovala C. k. Františkova univerzita,“ připomněl historii univerzity Jiří Fiala.

Významná osobnost pro Česko i Slovensko
Ředitelka ZŠ Matky Alexie Adriana Šišková připomněla, že k pomníku Františka Palackého před základní školou na začátku roku pokládal kytici rektor UP Jaroslav Miller s bývalou velvyslankyní Livií Klausovou. „Je milé, že se výročí narození Františka Palackého připomíná přednáškou. Jsme moc rádi za tuto vzácnou návštěvu z Univerzity Palackého v Olomouci,“ řekla.

Přednášku pomohlo domluvit Velvyslanectví ČR na Slovensku, se kterým olomoucká univerzita dlouhodobě spolupracuje. „Jsme rádi, že se připomněla významná osobnost, která je důležitá jak pro Česko, tak pro Slovensko," řekl Ondřej Pometlo, 1. tajemník Velvyslanectví ČR. Podle nynějšího vedoucího diplomatické mise ČR na Slovensku, olomouckého rodáka a absolventa UP Pavla Sladkého, je důležité připomínat, že František Palacký pobýval i v Prešpurku a že to byl rovněž významný politik. „Jeho řeč na sněmu v Kroměříži v roce 1848 byla zcela mimořádná,“ připomněl.

František Palacký

Český historik, politik, spisovatel a organizátor kulturního a vědeckého života. Autor vrcholného díla Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě.

Narodil se 14. června 1798 v Hodslavicích u Nového Jičína.

Byl přítomen u zrodu Matice české, spolku Svatobor nebo Musejního sboru pro pěstění české řeči a literatury.

V roce 1848 byl zvolen do říšského sněmu, později zastával post poslance v zemském sněmu a panské sněmovny říšské rady jako představitel staročeského křídla.

Od padesátých let 19. století se podílel na snahách postavit národní divadlo. Roku 1868 mu bylo svěřeno první slavnostní poklepání na základní kámen Národního divadla, které bylo dokončeno až po jeho smrti.

Zemřel 26. května 1876 v Praze na otok plic a selhání srdce. V průvodu na jeho pohřbu šlo na 50 tisíc lidí. Byl pochován v Lobkovicích u Mělníka.

Je vyobrazen na bankovce s nominální hodnotou tisíc korun.

Historie UP: https://www.upol.cz/univerzita/zakladni-informace/historie-univerzity/

Kontaktní osoba:
Tomáš Krejčiřík | redaktor informačních a propagačních materiálů
Univerzita Palackého v Olomouci 
E: tomas.krejcirik@upol.cz | T: 585 631 017