Přírodovědecká fakulta má nové zlaté a první diamantové absolventy

Přírodovědecká fakulta má první diamantové absolventy.
Foto: Martina Šaradínová
neděle 26. listopad 2017, 9:00 – Text: Martina Šaradínová

Desátou zlatou a historicky první diamantovou promoci uspořádala v pátek pro své absolventy přírodovědecká fakulta. Z různých koutů České republiky se na ni sjeli bývalí studenti, kteří svoji první promoci měli v roce 1967, respektive 1957. Diamantoví absolventi zažili slavnostní akt na své alma mater již potřetí. Před deseti lety se totiž zúčastnili i první zlaté promoce.

„Uplynulo neuvěřitelných pět, respektive šest desetiletí od chvíle, kdy jste slavnostně ukončili své studium na přírodovědecké fakultě. Mnozí zůstali věrní vědě, jiní předávali své znalosti ve školách nebo se věnovali podnikání. Všem patří velké poděkování. Zlatá i diamantová promoce jsou aktem sounáležitosti, kdy si uvědomujeme, že k sobě stále patříme. Právě na této vysoké škole jste se stali dospělými a zdejší studium významně ovlivnilo váš život. Prosím, zachovejte své univerzitě přízeň i nadále, i když už se těšíte zasloužilému odpočinku,“ řekl absolventům prorektor Petr Bilík.  

Mezi 23 diamantovými absolventy byl i třiaosmdesátiletý Svatopluk Mareček. Většinu své profesní kariéry spojil s gymnáziem v Rychnově nad Kněžnou, ale na dva roky se mu stala domovem i Guinea na západním pobřeží Afriky. „Učil jsem tam fyziku a chemii ve škole, kde byli samí chlapci. Francouzštinu jsem měl sice na gymnáziu, ale spoustu jsem se musel naučit až v cizině,“ uvedl. Léta na přírodovědecké fakultě má spojená nejen se studijními povinnostmi. „Hrál jsem tady za fakultu fotbal,“ prozradil.

Na diamantové promoci se potkal i se svým někdejším studentem, Lukášem Richterkem z katedry experimentální fyziky. „Pan profesor byl symbolem fyziky na rychnovském gymnáziu a můj život hodně ovlivnil. Když jsem totiž na střední školu nastoupil, určitě jsem neměl představu, že se budu věnovat fyzice. Pod jeho vlivem jsem ale nakonec skončil jako učitel fyziky a dosud se tím živím,“ uvedl Richterek, který svého bývalého učitele provedl laboratořemi katedry.

Diamantovým absolventem je od pátku také Milan Kotouček, emeritní profesor Univerzity Palackého.   V roce 1957 absolvoval obor Biologie – chemie a několik let působil jako středoškolský pedagog v Otrokovicích a Kyjově. Pak přijal nabídku pracovat na přírodovědecké fakultě. „Zůstal jsem tady až do důchodu, věnoval jsem se analytické chemii. Promoce pro mě znamená především možnost zamyslet se nad úspěchy či neúspěchy mé kariéry,“ uvedl Kotouček, jehož studentem byl například i současný děkan Ivo Frébort.

Zatímco diamantovou promoci zažila fakulta poprvé, v případě zlaté se jednalo o jubilejní desátý ročník. Ujít si ji nenechalo na šest desítek absolventů z roku 1967, včetně Marcely Kalabisové z Olomouce. „Myslím, že pořádání těchto promocí je velmi dobrý nápad. Sešli jsme se, popovídali si, viděli jsme fakultu a já osobně jsem nadšená ze zdejší knihovny. Samotná promoce byla důstojná a moc hezká,“ řekla absolventka oboru Matematika a deskriptivní geometrie. Prozradila, že s bývalými spolužáky se vídá pravidelně. „Měli jsme srazy každých pět let, ale teď už se v Olomouci scházíme každý rok,“ doplnila.