POLSKO - Stipendijní pobyty na základě mezinárodní smlouvy

pondělí 12. únor 2018, 19:18 – Text: -kh-

Akademická informační agentura si Vás dovoluje informovat, že  u stipendijních pobytů v Polsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy nebyla v případě článků č. 8.1 a č. 6 vyčerpána stipendijní kvóta nabízená na akademický rok 2018/2019, a proto přijímají dodatečné kompletní žádosti až do středy 28.2.2018 do 15.00 hod., resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem.

Jedná se o stipendia:

8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky

6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky


Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce  www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/ – POLSKO  (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou).


Prodloužení termínu se netýká letních jazykových kurzů
.