Olomoučtí vědci představí novinky ve výzkumu a léčbě rakoviny. Veřejnosti otevřou dveře onkologických pracovišť

středa 31. leden 2018, 9:11 – Text: OK

Olomouc (31. ledna 2018) – Jak pokročil výzkum rakoviny a proč se bez něj léčba a vývoj nových léků neobejde? Co všechno už vědci dokáží udělat pro přesnější diagnostiku a úspěšnější terapii onkologických pacientů? A jak to vlastně vypadá v takové cytogenetické laboratoři? Pro odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek si mohou zájemci přijít v sobotu 3. února, kdy se pro ně otevřou dveře Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) a Onkologické kliniky Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc při příležitosti Světového dne boje proti rakovině.

Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost poznat zblízka činnost i vybavení ÚMTM, jednoho ze tří nejvýznamnějších vědecko-výzkumných center Univerzity Palackého, které se zaměřuje na molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Pro poznání podstaty nádorových a infekčních onemocnění disponuje unikátními technologiemi a zařízením v oblasti bioinformatiky, biostatistiky, genomiky, proteomiky a buněčné biologie.

Při prohlídce lidé uvidí, co se děje s nádorovou tkání, když dorazí do laboratoří, a jakým způsobem se zpracovává. Prohlédnou si oddělení genetiky nebo cytogenetiky, seznámí se s pracovištěm zobrazovacích technik a zvířecích modelů, kde se studují nádorová onemocnění in vivo,“ vysvětlil ředitel pořádající Nadace pro výzkum rakoviny a projektový manažer ÚMTM Peter Vanek.

Připraveny budou i přednáškové bloky o výzkumu, vývoji léků a léčbě i prevenci rakoviny. „Návštěvníci se dovědí, jakým způsobem diagnostika a terapie nádorových onemocnění probíhá, jak jsme s výzkumem rakoviny daleko, jak se zkoumají nová léčiva i co všechno novodobá věda na poli výzkumu pacientům poskytuje. Zároveň se je budeme snažit přesvědčit, že rakovina není jen strašák a že ne každá onkologická diagnóza musí znamenat smrt. Převážná většina pacientů se vyléčí,“ uvedl Peter Vanek.

Pro návštěvníky Onkologické kliniky LF UP a FNOL, která je vrcholovým klinickým pracovištěm v regionu, bude připravena prohlídka laboratoří a ordinací, kde probíhá zevní i vnitřní ozařování nádorů nebo aplikace chemoterapie. Kliničtí onkologové a lékaři vysvětlí také další praktické detaily ohledně léčby nádorů. 

Akcí chtějí organizátoři zároveň posílit povědomí veřejnosti o onkologickém výzkumu a přispět k podpoře jeho financování. „Chceme oslovit potenciální dárce a vysvětlit jim, že na počátku úspěšné nádorové diagnostiky i léčby stojí právě základní a aplikovaný výzkum,“ zdůraznil ředitel ÚMTM Marián Hajdúch. Jak připomněl, k výčtům úspěšných výzkumných aktivit ÚMTM patří řada nových diagnostických postupů, které se týkají celého spektra typů nádorových onemocnění. Olomoučtí vědci například vyvíjejí nové biomarkery k identifikaci karcinomu tlustého střeva, vaječníků, prostaty nebo horního gastrointestinálního traktu – žaludku, jícnu a pankreatu.

Osvětově-vzdělávací akce se uskuteční 3. února od 13 do 17 hodin v prostorách ÚMTM v Hněvotínské ulici č. 5 v Olomouci a od 16 do 17 hodin na Onkologické klinice LF UP a FNOL. Zájemci se mohou přihlásit a zaregistrovat na webu Nadace pro výzkum rakoviny (http://www.vyzkumrakoviny.cz/), kde je k dispozici i podrobnější program celé akce. Ve stejný den otevře své dveře také Masarykův onkologický ústav v Brně.

Den otevřených dveří na olomouckých a brněnských pracovištích organizuje Nadace pro výzkum rakoviny, která se tak v rámci České republiky připojila k podpoře Světového dne boje proti rakovině, iniciativě mezinárodní nevládní organizace UICC (Union for International Cancer Control). Ten letos připadá na 4. února.

 

Kontakt pro média:
Marián Hajdúch | ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP
E: marian.hajduch@upol.cz | T: 585 632 082, 585 632 083

Peter Vanek | ředitel Nadace pro výzkum rakoviny a projektový manažer Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP
E: peter.vanek@upol.cz | T: 585 632 246 | M: 775 050 355