Olomoucká vědecká pracoviště se otevřela zájemcům o výzkum rakoviny

Návštěvníky ÚMTM provázel také vedoucí jedné z jeho výzkumných skupin genetik Jiří Drábek.
Fotogalerie: Archiv ÚMTM
čtvrtek 8. únor 2018, 12:30 – Text: Velena Mazochová

Jedinečnou příležitost poznat zblízka výzkum, diagnostiku a léčbu onkologických onemocnění měli návštěvníci Dne otevřených dveří, který uspořádala Nadace pro výzkum rakoviny při příležitosti Světového dne boje proti rakovině. V Olomouci přivítaly desítky zájemců specializovaná pracoviště Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) a Onkologické kliniky LF UP a FNOL. Nová iniciativa, do níž se zapojil i Masarykův onkologický ústav v Brně, by měla pokračovat i v budoucnu.

Osvětově-vzdělávací akce využilo v Olomouci téměř padesát návštěvníků, kteří si vyslechli přednášky předních odborníků a absolvovali komentované prohlídky laboratoří a pracovišť. „Byli mezi nimi i vyléčení pacienti, příznivci výzkumu i mladí lidé, kteří studují medicínu a chtějí se věnovat onkologii,“ uvedl Peter Vanek, ředitel pořádající Nadace pro výzkum rakoviny, která působí v České republice již 20 let.

Blokem přednášek spojeným s diskuzí provedli zástupce přednosty Onkologické kliniky Karel Cwiertka, vedoucí Laboratoře molekulární onkologie a farmakogenomiky Beatrice Mohelníková Duchoňová, ředitel ÚMTM Marián Hajdúch nebo vědecká pracovnice ÚMTM Vladimíra Koudeláková. „Hovořilo se o příčinách vzniku nádorových onemocnění, jejich typech a možnostech léčby. Zazněly také informace z oblasti výzkumu tohoto onemocnění, jeho genetiky, zejména dědičně podmíněných forem nebo o nádorových onemocněních vznikajících na podkladě infekce lidským papilovirem - HPV, především o karcinomu děložního čípku, rekta a karcinomů ORL oblasti,“ popsal Peter Vanek.

Při návštěvě vybraných pracovišť ÚMTM si příchozí mohli prohlédnout vybavení laboratoří a seznámit se s praktickými detaily výzkumu a diagnostiky nádorů. V preklinickém oddělení zvířecích modelů a zobrazování získali představu, jak se zobrazují nádorové a infekční choroby v myších, v cytogenetické laboratoři si mohli prohlédnout nádorové buňky pod mikroskopem a v oddělení imunohistochemie například zjistili, jak se nádorový vzorek zpracovává. „Oddělením genetiky je provázel genetik Jiří Drábek, který informoval o geneticky podmíněných formách rakoviny. Prohlídka zahrnula také přípravu kultivace nádorových buněk pomocí vysokokapacitního skríninku,“ objasnil Peter Vanek.

Otevřená pracoviště Onkologické kliniky umožnila prohlídku stacionářů chemoterapie a ozařoven. „Návštěvníci tak měli příležitost vidět, kde a jak se aplikuje protinádorová léčba, byli seznámeni s nežádoucími účinky a prohlédli si přístroje, kterými jsou nádory ozařovány, včetně způsobů plánování radioterapie,“ vysvětlila Beatrice Mohelníková Duchoňová.

Den otevřených dveří se podle organizátorů setkal s výrazným zájmem veřejnosti také v brněnském Masarykově onkologickém ústavu, který do svých prostor přilákal kolem stovky návštěvníků. Nově vzniklá iniciativa Nadace pro výzkum rakoviny by měla ve spolupráci brněnskými a olomouckými pracovišti pokračovat i v budoucnu. „Vedení Nadace pro výzkum rakoviny, ÚMTM a Masarykova onkologického ústavu se dohodlo, že novou tradici budou společně rozvíjet, a to nejen při příležitosti Světového dne boje proti rakovině. Připomínat důležitost výzkumu nádorů chtějí i v průběhu celého roku,“ doplnil Peter Vanek.