Odborný referent/koordinátor pro kvalitu - Pf UP Olomouc.

úterý 27. března 2018, 17:42

DĚKANKA  PRÁVNICKÉ  FAKULTY  UNIVERZITY  PALACKÉHO V OLOMOUCI

 

vyhlašuje výběrové řízení  na obsazení místa

 

ODBORNÝ REFERENT/koordinátor pro kvalitu

 

  Rozsah pracovního úvazku:  1,0 (0,5 jako odborný referent pro oblast strategie, organizace a řízení

  a 0,5 jako koordinátor pro kvalitu) jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

 

Popis práce: odborný referent pro oblast strategie, organizace a řízení vykonává administrativní činnosti spojených s agendou oddělení organizace a řízení, zejména tvorbu vnitřní norem fakulty, úzce spolupracuje s proděkanem pro organizaci a rozvoj; jako koordinátor pro kvalitu organizuje a zabezpečuje záležitosti v oblasti kvality na PF UP, zejména v návaznosti na systém ISHAP, zabezpečuje prostupnost nastaveného systému hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností do úrovně jednotlivých kateder, dohlíží na vytváření podmínek pro zavedení a udržování systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností PF UP a UP v Olomouci, včetně realizace pravidelného hodnocení pracovníků; jako koordinátor pro kvalitu úzce spolupracuje s proděkanem pro vědu a výzkum.

 

Požadavky:

1.     VŠ vzdělání se zaměřením na právo, pozice vhodná pro absolventy (vč. studentů, kteří absolvují v květnu/červnu 2018),

2.     samostatnost a koncepčnost,

3.     pečlivost a smysl pro zodpovědnost, 

4.     dobré komunikační dovednosti,

5.     schopnost týmové spolupráce, 

6.     dobrá znalost práce na PC – Office, Internet

7.     znalost anglického jazyka výhodou

Přihlášky doložené:

1.     profesním životopisem

2.     doklady o dosaženém vzdělání

zašlete na adresu:

Děkanát Právnické fakulty UP

personální oddělení

Šárka Jordánová

tř. 17. listopadu č. 8,

771 11 Olomouc

(tel.: 58 563 7531, fax: 58 563 7506, www.upol.cz)

 

termín přihlášek:  nejpozději do 27.4.2018,

termín výběrového řízení: 7.-11.5.2018, přesný čas a termín bude upřesněn v pozvánce

termín nástupu: dle dohody květen 2018