Odborníci z 35 zemí budou v Olomouci diskutovat o analýze dat v geovědách. Proberou nejnovější trendy v oboru

pondělí 3. září 2018, 10:11

Olomouc (3. září 2018) Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 4.–7. září hlavní část mezinárodní konference IAMG2018, na které budou přední odborníci z 35 zemí diskutovat o nejnovějších nástrojích pro analýzu dat v geovědách. Účastníci 19. ročníku prestižní konference, která se poprvé uskuteční v Olomouci na pedagogické fakultě, si vedle výměny vědeckých poznatků připomenou také 50. výročí založení společnosti International Association for Mathematical Geosciences (IAMG) v Praze.

Mezi významnými hosty olomoucké konference budou například prezident Mezinárodní unie geologických věd (IUGS) Qiuming Cheng, doyen matematizace geověd Frits Agterberg nebo hlavní přednášející Mark Engle a Guillaume Caumon. „Chceme dát studentům a mladým vědcům příležitost setkat se se světovými odborníky či pracovníky z univerzit, výzkumu a vývoje. Konference bude věnována aplikacím matematiky, statistiky, počítačové vědy a informatiky při řešení problémů v geovědách,“ řekl spoluorganizátor akce a proděkan přírodovědecké fakulty Karel Hron.

Geovědy (vědy o Zemi) zahrnují přírodní vědy, které se zabývají zkoumáním planety Země a jejích jednotlivých sfér. Mezi geovědy patří geologie, geofyzika, hydrologie, vědy o atmosféře, geodézie či kartografie. Pomocí matematických a statistických modelů i metod pro dolování znalostí z dat odborníci zkoumají například klimatické změny nebo mapují zásoby nerostných surovin.

Hlavní části konference předchází odborné kurzy v Clarion Congress Hotelu. Samotný vědecký program poté zahrnuje šest plenárních přednášek a téměř 200 prezentací a posterů. Účastníky čeká také bohatý doprovodný program, jehož součástí je například návštěva interaktivního muzea vědy Pevnosti poznání či koncert výjimečného varhanního improvizátora a varhaníka Karla Martínka. Připraven je také geologický výlet k Hranické propasti a oslavy 50 let od založení společnosti IAMG. „Konference je výsledkem tříletých intenzivních příprav. Doufám, že se nám podaří naplnit očekávání účastníků a vytvořit takovou atmosféru, která povede nejen k předávání vědeckých poznatků, ale také vzniku nových spoluprací a osobních přátelství,“ dodal proděkan Karel Hron.

Společnost IAMG byla založena v roce 1968 v Praze v rámci třiadvacátého Mezinárodního geologického kongresu. Jejím cílem je podporovat rozvoj matematiky, statistiky a informatiky v geovědách. Letošní 50. výročí založení společnosti slavnostně vyvrcholí 8. září v Praze.

Kontaktní osoba:

Šárka Chovancová | redaktorka | Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: sarka.chovancova@upol.cz | M: 776 095 547