Mladí právníci debatovali o Právu v globalizované společnosti

Debaty mladých právníků se letos uskutečnily v Pevnosti poznání. Fotogalerie: Eva Hrudníková
neděle 30. září 2018, 9:00 – Text: Eva Hrudníková

Na šedesát účastníků přilákala mezinárodní vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků. Její 12. ročník uspořádala právnická fakulta v tradičním zářijovém termínu v Pevnosti poznání.

Smyslem konference již od jejího založení je vytvořit platformu pro konstruktivní diskuzi doktorandů, vědecko-pedagogických pracovníků v oboru Právo a také mladých právníků z praxe. A to se povedlo i letos. „Účastníci měli možnost prezentovat své vědecké poznatky a načerpat inspiraci k další práci. Současně mohli navázat nová profesní přátelství. Doufám, že tyto vazby povedou například k dalším společným projektům, třeba mezifakultním nebo meziuniverzitním,“ řekla Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP.

Organizátoři zvolili pro letošní ročník téma Právo v globalizované společnosti. „Účastníci ve svých příspěvcích dokázali, že globalizace má své projevy, ať už koncepční či dílčí, ve všech právních odvětvích. V mezinárodním a evropském právu jsou samozřejmě nejzřetelnější. Ale jsme rádi, že řada příspěvků řešila i národní problematické aspekty globalizace,“ zhodnotila Blanka Vítová. Novinkou právě skončeného ročníku bylo přidání zahraniční sekce, ve které účastnici jednali v anglickém jazyce. Vystoupili v ní především studenti a mladí vědci z polských univerzit.

Vědecké setkání na domácí půdě si nenechal ujít Robert Šimek, posluchač doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, oboru Občanské právo. „Konference jsem se zúčastnil již potřetí v řadě a jsem přesvědčený, že motto konference ‚Spolupráce a přátelství‘ se pokaždé podařilo naplnit. Ve srovnání s předchozími ročníky byl tento výjimečný především svou lokací. Prostory olomoucké Pevnosti poznání jsou místem, které působí velmi svěže a podněcuje k plodné diskuzi,“ uvedl Robert Šimek. Za největší osobní přínos akce považuje takzvaný networking, seznamování se s lidmi za účelem profesního růstu. Důkazem je jeho spolupráce na konferenčním příspěvku s kolegou Miroslavem Ondrúšem. „Propojili jsme dvě zdánlivě nesourodá témata – právní povahu lidských ostatků a pojištění. Ačkoli je mezi námi určitý věkový rozdíl, náš příspěvek by možná nikdy nevznikl, nebo by nebyl tak kvalitní, pokud bychom nespojili síly a nevyužili možnosti nalézt určité synergie v našem výzkumu.“

Program dvoudenní konference pořadatelé rozdělili do pěti samostatných jednání, které doplnilo plenární zasedání. V něm dostali prostor tři hosté: Petr Sprinz – absolvent olomoucké právnické fakulty (i doktorského studia), který se v advokátní kanceláři Havel & Partners specializuje na restrukturalizace, insolvence, energetiku, právo životního prostředí a na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, Zuzana Vikarská – odbornice na ústavní právo z brněnské právnické fakulty a David Kryska, který se na pražské fakultě věnuje migračnímu a správnímu právu.

Výstupem z konference, kterou fakulta pořádá nepřetržitě od roku 2007, bude elektronický sborník s příspěvky.