Konference Nanocon slaví desáté jubileum

Konference Nanocon začala dnes v brněnském hotelu Voroněž.
Foto: Martina Šaradínová
středa 17. říjen 2018, 9:19 – Text: Martina Šaradínová

Především o uplatnění nanomateriálů a nanotechnologií v medicíně, solární energetice nebo při čištění vod bude do pátku hovořit přes 330 odborníků ze zhruba tří desítek zemí na konferenci Nanocon, jejíž jubilejní desátý ročník začal dnes v Brně. Významné zastoupení na ní mají odborníci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Jeho ředitel Radek Zbořil se stejně jako v předchozích letech ujal role odborného garanta a výzkumníci olomouckého vědeckého centra nechybějí ani mezi zvanými přednášejícími.

„Konference si postupně vydobyla pozici největší tuzemské konference v oboru nanotechnologií a patří rovněž k nejvýznamnějším evropským odborným setkáním na tomto poli. V letošním jubilejním ročníku se významná část programu zaměří na nanomedicínu. Jsem rád, že zásadní vystoupení zde budou mít i zástupci našeho vědeckého centra,“ uvedl Zbořil.

Nový způsob, jak řídit elektronické a magnetické vlastnosti molekul, objasní světově uznávaný odborník na nekovalentní interakce Pavel Hobza z RCPTM a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Výzkum, který letos otiskl časopis Nature Communications, se těší velkému zájmu odborné veřejnosti a byl dokonce vybrán mezi Editors’ Highlights. Fyzikální chemik Aleš Panáček bude hovořit o bakteriální rezistenci vůči nanočásticím stříbra. Rovněž tento výzkum pronikl na stránky prestižního časopisu, a to Nature Nanotechnology. Také díky tomu vědec nedávno získal prestižní Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR.

Výsledky své práce na konferenci přiblíží i další zástupci RCPTM. Celkem na odborném fóru zazní 71 přednášek. Zhruba polovina je zaměřena na konkrétní aplikace nanotechnologií, především v průmyslu a medicíně.  K nejvýznamnějším hostům patří například výkonný ředitel Ústavu pro laserové, fotonické a biofotonické technologie (ILPB) vybudovaném na University of Buffalo v americkém státě New York Paras N. Prasad. Multidisciplinární vědec v oblasti biofotoniky a nelineární optiky, který dosáhl celosvětového věhlasu za svou průkopnickou práci v používání technologií založených na světle k řešení závažných globálních problémů současné medicíny, vystoupí s přednáškou nazvanou Konvergence vědy: propojení nanotechnologií s fotonikou a biologií s dopadem na energetiku a zdravotní péči. Hostem plenární sekce bude i ředitel Výzkumného centra grafenu a ředitel Centra pro pokročilé 2D materiály na National University of Singapore Antonio H. Castro Neto. Materiálový vědec a teoretik kondenzovaných látek dosáhl světového uznání především za své práce týkající se 2D materiálů.