Výdej validačních známek / Validation stamp dispensing

pondělí 21. říjen 2019, 12:19

Výdej validačních známek (po předchozí úhradě předepsanou formou) bude probíhat v úřední hodiny každou středu na pracovišti identifikačních karet ve Zbrojnici ve II. patře v CVT. Podrobné informace na cvt.upol.cz.

ÚŘEDNÍ HODINY pro výdej validačních známek ve středu jsou: 9:00 – 11:30 / 13:00 – 14:00.

Pracoviště IK CVT

---------------------

Dispensing of validation stamps (after the previous payment via the prescribed form) will take place every Wednesday during office hours at the identification card office in the Zbrojnice building, II. floor at the Computer Centre. Detailed information are available at cvt.upol.cz.

OFFICE HOURS on Wednesday are 9:00 - 11:30 13:00 - 14:00

ID card office CC

Zpět