Handicapovaní si užívali zimních radovánek na jedinečném výcvikovém kurzu

Fotogalerie: Martin Višňa a Daniel Mikeška
sobota 11. únor 2017, 7:15 – Text: Martin Višňa

Integrovaný výcvikový zimní kurz, na němž studenti fakulty tělesné kultury získávají praktické zkušenosti a zároveň tak umožňují handicapovaným dětem užít si zimních radovánek, patří ve střední Evropě k ojedinělým akcím. Letos se ho v Koutech nad Desnou zúčastnilo na sto padesát lidí.

„Rychleji, Michale. Pojeďme příště rychleji,“ hecuje Tomáš svého lyžařského partnera. Michal Šmíd, student aplikovaných pohybových aktivit, který s Tomášem jezdí na monoski, se usmívá. „Užívá si to,“ komentuje prosbu o vyšší rychlost. Za několik okamžiků už jsou oba taženi vlekem do svahu a brzy zase v obloucích sviští dolů. Tomáš, který je kvůli kombinovanému postižení odkázán na vozík, už ani nepočítá, kolikátá jízda to je. „Jel jsem hodněkrát a bylo to super. Michal je výborný instruktor, byl na mě hodný,“ shrnuje na konci dne po přesednutí do auta.

Stejně nadšená od sjezdovky odjíždí po dni stráveném na monoski jeho kolegyně Katka. Tu vozila Vendula Žitníková, taktéž studentka magisterských aplikovaných pohybových aktivit. „Jezdila jsem takto dneska poprvé. Ze začátku jsem se bála, abych Kači nějak neublížila, ale rychle jsem se vyjezdila. Zas taková fuška to není. Ale jeden karambol jsme měly, naštěstí se nám nic nestalo,“ přiznala Žitníková.

Výjimečný kurz

Na sjezdovce v Koutech nad Desnou se to ovšem na konci ledna hemžilo nejen vozíčkáři na monoski. Radost z lyžování si za asistence studentů a učitelů fakulty tělesné kultury užívaly také třeba děti se sluchovým nebo zrakovým postižením. „Záběrem na různé cílové skupiny a poskytnuté služby a také třeba spoluprací se sportovními svazy zrakově a sluchově postižených sportovců náš kurz nemá v České republice a podle našich informací ani nikde v Evropě obdoby,“ uvedl garant kurzu Ondřej Ješina z katedry aplikovaných pohybových aktivit.

„V úvodu studenti absolvují didaktickou část, na jejímž konci musí prokázat lyžařské dovednosti nezbytné pro práci s dětmi se zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením, případně s dospělými s tělesným postižením v druhé části kurzu. Zapojujeme nejen naše studenty aplikovaných pohybových aktivit a aplikované tělesné výchovy, ale i ty, kteří u nás právě studují v rámci programů zahraničních mobilit. Absolventi kurzu by měli být schopni vést lyžařský výcvik pro zdravotně postižené žáky nebo být součástí lyžařského výcviku jako instruktor pro integrovaného žáka na běžné škole,“ vysvětlil Ješina.  

Nejlepší za deset let

Paralelně přitom probíhají ještě instruktorský kurz na monoski a na lyžování zrakově postižených, letos se v Koutech uskutečnila také dvě soustředění české reprezentace lyžařů se zrakovým postižením a dobu na horách zakončil víkend pro rodiny s dětmi s tělesným postižením.

„Letošní kurz bych hodnotil jako jeden z nejlepších za posledních deset let. Po dlouhé době jsme neměli žádné problémy se sněhem, takže jsme nemuseli improvizovat, velkou roli hrají také úžasné neformální vazby ve ski areálu Kareš a hotelu Dlouhé Stráně, kde nám vycházejí maximálně vstříc. Organizačně šlo všechno hladce, za dobu, co kurz pořádáme, už každý ví, co má dělat. Studentům jsme se snažili poskytnout maximální péči, aby kurz všichni zvládli, a ohlasy od účastníků jsou pozitivní,“ shrnul na závěr Ješina.