Geoinformatici prohloubí spolupráci s hejčínským gymnáziem

Jednou z oblastí, jíž se na katedře geoinformatiky věnují, je 3D tisk.
Ilustrační foto: Martina Šaradínová
čtvrtek 9. únor 2017, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Ještě v tomto školním roce by se měla rozjet užší spolupráce mezi olomouckým Gymnáziem Hejčín a Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Obě instituce plánují součinnost například v rámci výuky volitelného maturitního semináře geografie či konzultačního nebo projektového dne. Cílem je přiblížit středoškolákům geoinformatiku jako zajímavý a perspektivní obor a výuku doplnit o praktické ukázky.

„Současné rámcové vzdělávací programy pro zeměpis na středních školách nedávají prostor pro to, aby se studenti seznámili s naším oborem. Proto se školami spolupracujeme, abychom informovali učitele i studenty o jedné z možností, kterou při výběru vysoké školy maturanti mají. A tou je geoinformatika,“ uvedl vedoucí katedry Vít Voženílek.

Spolupráce mezi katedrou a gymnáziem se již děje. Vzájemné kontakty zprostředkovává „ambasador“ katedry, student doktorského studia a absolvent hejčínského gymnázia Tomáš Králík. Školy ale chtějí spolupráci ještě prohloubit, konkrétní kontury novým formám partnerství narýsovali jejich zástupci ve středu na společném jednání. Ještě v tomto školním roce gymnazisté zavítají na katedru v rámci předmaturitního semináře geografie, geoinformatici naopak mimo jiné přislíbili účast na plánovaném projektovém dni gymnázia v červnu.

„Je dobré, že studenti uvidí, že geografie má praktické aplikace, že to není jen suchopárný obor. Pokud katedru navštíví, zjistí nejen to, jaké má vybavení a čím se konkrétně zabývá, ale také uvidí, jak to tady funguje a jaká tu panuje atmosféra. Zajímavá pro nás je i nabídka spolupráce akademiků s talentovanými studenty například při středoškolské odborné činnosti,“ shrnula přínosy spolupráce Ivana Krčová, která na gymnáziu vyučuje matematiku a zeměpis.

Katedra geoinformatiky spolupracuje s řadou dalších středních škol. Pro uchazeče o studium pořádá mimo jiné i konzultační dny, během nichž se maturanti seznámí s nabídkou studia, podmínkami přijímacího řízení i možnostmi uplatnění v praxi.