Cyrilometodějskou teologickou fakultu povede opět Peter Tavel

Peter Tavel byl podruhé zvolen děkanem CMTF.
Foto: Velena Mazochová
středa 11. duben 2018, 15:01 – Text: Velena Mazochová

Současný děkan cyrilometodějské teologické fakulty Peter Tavel obhájil svou funkci na další čtyři roky. Rozhodli o tom senátoři fakulty, kteří mu dali hlas pro období 2018 – 2022. Ve funkci, které by se měl ujmout v září tohoto roku, jej musí ještě potvrdit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě.

Členové dvanáctičlenného fakultního akademického senátu zvolili nového děkana hned v prvním kole tajné volby. Peter Tavel v něm obdržel celkem 11 kladných hlasů a jeden záporný. „Děkuji za důvěru a silný mandát. V předvolebním období mne nejvíce dojalo zjištění, že táhneme všichni za jeden provaz. Na fakultě je výborná atmosféra i po lidské stránce. Jsme jeden tým na jedné společné lodi,“ uvedl Peter Tavel bezprostředně po svém opětovném zvolení.

V nadcházejícím čtyřletém období bude staronový děkan usilovat zejména o další zkvalitňování vědy a studia i o systematickou výchovu mladé vědecké generace. K jeho prioritám patří také posílení internacionalizace fakulty, intenzivnější využívání současných moderních technologií ve vzdělávání a zachování kontinuity rostoucího vědeckého výkonu. „K silným stránkám fakulty patří zejména kvalita teologického studia a studijních oborů Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce nebo Sociální a spirituální determinanty zdraví, které jsou jedinečné v rámci celé republiky. Také v oblasti vědy si naši odborníci postupně získávají respekt odborné veřejnosti. Byla by škoda tento trend nezachovat,“ uvedl Peter Tavel při prezentaci svých vizí před akademickou obcí.

Výzvou do budoucna je podle něj také uplatnění potenciálu fakulty při vytváření nových forem pomoci a filantropie i připravenost reagovat na aktuální celospolečenská témata, jako jsou například problematika gender, homosexualita, virtuální svět, smart technologie nebo i různé druhy nových závislostí, kterým podléhá mladá generace. „Je třeba mít odvahu a přistoupit na solidní diskusi podloženou věcnými fakty, odbornými znalostmi a informovaným přehledem,“ zdůraznil Peter Tavel.

Druhé funkční volební období staronového děkana začne 14. září 2018. Do té doby by mělo být známo vyjádření Kongregace pro katolickou výchovu v Římě, která v souladu s církevně-právními předpisy výsledek volby schvaluje. Kontakt s ní zajišťuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner, Velký kancléř CMTF, který je garantem fakulty z církevního hlediska. Na kongregaci se obrací s žádostí o nihil obstat – není námitek. Do funkce děkana CMTF pak Petera Tavela  jmenuje rektor UP.

Děkanem byl Peter Tavel poprvé zvolen v březnu 2014. Od znovuobnovení CMTF UP v roce 1990 stáli v jejím čele Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros, Petr Chalupa a Ivana Vlková.

 

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (*1966)

Absolvoval obory Pozemní stavby na Vysoké škole technické v Košicích, Psychologie a Teologie na Univerzitě Palackého. Získal psychoterapeutické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a roční vzdělání zaměřené na paliativní péči a doprovázení umírajících pacientů v Rakousku. Je profesorem v oboru Klinická psychologie a věnuje se výzkumu psychologie zdraví, gerontopsychologie a spirituality.

Děkanem olomoucké Cyrilometodějské teologické fakulty UP byl poprvé zvolen v březnu 2014. Jeho druhé funkční období je vymezeno daty 2018 – 2022. Zároveň zde působí jako vedoucí Institutu sociálního zdraví (OUSHI), zaměřeného na výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví se zvláštním důrazem na jeho holisticky pohled. Jako řeholník dominikánského řádu působí ve farnostech v okolí rakouského Retzu.