Chemik Pavel Hobza je opět mezi nejcitovanějšími vědci světa, RCPTM má v seznamu tři zástupce

pondělí 16. leden 2017, 8:09 – Text: OK

Olomouc (13. ledna 2017) – Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci vstupuje do nového roku hned se třemi svými zástupci v prestižním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers za rok 2016. Již třetím rokem po sobě v něm figuruje chemik Pavel Hobza a umístili se v něm i zahraniční vědci Patrik Schmuki a Rajender S. Varma, kteří v RCPTM rovněž působí. Česká republika má v seznamu sestaveném společností Clarivate Analytics InCites (dříve Thomson Reuters) pět zástupců, tedy o jednoho více než před rokem.

Je to demonstrací obrovské vědecké síly, pokud si uvědomíme, že mladý a poměrně malý ústav má v tomto prestižním seznamu hned tři pracovníky, zatímco jiné velké vědecké instituce a univerzity s dlouhou tradicí nejsou zastoupeny vůbec. Citace jsou bezesporu významným, avšak ne jediným ukazatelem excelence vědecké práce,“ řekl Hobza, jenž je kapacitou ve výpočetní a teoretické chemii. Pracuje nejen v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, ale i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a v RCPTM. V současné době se věnuje hlavně počítačovým návrhům nových léků, ve vědecké obci ale vzbudil největší ohlas objevem nepravé vodíkové vazby. Je nositelem nejvýznamnějšího tuzemského vědeckého ocenění Česká hlava a nedávno získal od Světové asociace teoretických a výpočetních chemiků (WATOC) jako teprve druhý Čech Schrödingerovu medaili. Podle databáze Web of Science je autorem více než 500 článků, jež mají přes 32 tisíc citací. Jeho h-index činí 95. Podle profesora Hobzy skutečnost, kdy ve vědeckém centru této velikosti působí tři vědci ze seznamu Highly Cited Researchers, svědčí o vysoké kvalitě pracoviště.

Tato okolnost těší i ředitele RCPTM Radka Zbořila. „Potvrzuje to pozici RCPTM jako nejvýkonnějšího ústavu mezi vědeckými centry, které v Česku vznikly v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a jednoho z nejvýkonnějších vědeckých pracovišť v tuzemsku vůbec,“ uvedl profesor Zbořil. 

Seznam za rok 2016 obsahuje zhruba 3000 elitních výzkumníků na základě analýzy vysoce citovaných prací z Web of Science (ESI) z let 2004 až 2014. Vědci jsou rozděleni do 21 oblastí v rámci přírodních i společenských věd. Opakovaně se v něm umístil i profesor Schmuki, který se v RCPTM věnuje oblasti elektrochemie. Současně působí na Univerzitě Fridricha Alexandra v německém Erlangenu.

S RCPTM je spojen i odborník na nanotechnologie využitelné při ochraně životního prostředí Rajender S. Varma, jehož druhým působištěm je Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) Spojených států amerických. „Samozřejmě mě těší ocitnout se na prestižním seznamu nejcitovanějších vědců ve společnosti známých výzkumníků a laureátů Nobelovy ceny, ale cítím i pokoru. Současně je mi ctí být spojován s Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů. Vize jeho vedení vybudovat špičkové světové výzkumné centrum s vědci z různých oborů i zemí je mi blízká. Toto centrum za krátký čas urazilo velmi dlouhou cestu a jsem si jistý, že zanedlouho bude vzorem pro všechny,“ domnívá se Varma.

V elitním seznamu je stejně jako loni i Petr Widimský z Univerzity Karlovy (obor klinická medicína), Petr Pyšek (ochrana životního prostředí / ekologie) z Botanického ústavu Akademie věd ČR a jeho již zesnulý kolega Vojtěch Jarošík. Stejné pracoviště a také vědní obor reprezentuje i Jan Pergl. Například sousední Rakousko zastupuje v seznamu 20 vědců, Německo dokonce téměř 200. Polsko reprezentuje šest vědců, Slovensko dva a Maďarsko jeden.

 

Kontaktní osoby:

Radek Zbořil | generální ředitel
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
E: radek.zboril@upol.cz | T: 585634337

Martina Šaradínová | tisková mluvčí
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: martina.saradinova@upol.cz | M: 773 616 655