Čestné uznání rektora autorům odborných knih v roce 2017

čtvrtek 9. listopad 2017, 10:05 – Text: DA

Soutěž byla vyhlášena 4. 9. 2017 s termínem odevzdání návrhů na fakultách do 29. 9. 2017. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 47 odborných knih (3 z FTK, 3 z LF, 5 z PřF, 5 z CMTF, 12 z FF, 7 z PF a 12 z PdF). Komise UP schválila ocenění všech 47 odborných knih.

Z těchto 47 odborných knih vybraných k ocenění je 5 z přírodních věd, 3 z lékařských věd, 19 z humanitních oborů a umění a 20 ze společenských věd.

Rektor prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., se rozhodl udělit ocenění 55 autorům odborných knih. Celková částka odměny je 385.000,- Kč.

Výsledek soutěže je v přiloženém dokumentu.

Finanční odměna bude vyplacena v rámci mzdy za měsíc listopad 2017.

Slavnostní předání ocenění proběhne během Akademických dnů UP v roce 2018.