Čeští a slovenští hematologové se v Olomouci setkali s významnými odborníky z USA

Hlavní hosté kongresu Josef Prchal (vlevo) a Robert Gale při setkání s emeritním přednostou olomoucké kliniky Karlem Indrákem (uprostřed).
Fotogalerie: Velena Mazochová
čtvrtek 31. květen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Bohatý odborný program a přítomnost světově uznávaných vědeckých kapacit přilákaly na sedm stovek lékařů, zdravotních sester i laborantů z České republiky a Slovenska na letošní Olomoucké hematologické dny (OHD). Jejich XXXII. ročník pořádala Hemato-onkologická klinika LF a FNOL a Haimaom, nadace na podporu transplantace kostní dřeně.

Ústřední téma letošního kongresu bylo zaměřeno na problematiku vzácných onemocnění, s nimiž se v praxi setkávají nejen odborníci z hemato-onkologických center, ale i lékaři ve svých ordinacích. „Čas od času se objeví pacient s nejasnými příznaky, které připomínají některou z běžnějších chorob, léčí se ale zcela jinými metodami. Hodně evropských projektů a programů se zaměřuje právě na tato vzácná onemocnění, protože máme v rukou nástroje, jak tyto nemoci lépe podchytit, diagnostikovat a také je léčit. V ČR je řada odborníků v oblasti molekulární diagnostiky a biologie, snažili jsme se proto téma propojit jak z hlediska specializovaných laboratoří a hemato-onkologických center, tak i lékařů v terénu,“ uvedl Tomáš Papajík.

Díky dlouhodobé spolupráci i osobním kontaktům přijali pozvání k přednesení hlavních příspěvků světoznámý americký lékař a vědec Robert Gale z University of California v Los Angeles a Josef Prchal, přední světový hematolog z Univerzity of Utah. „Profesor Gale, který patří k nejvyšším autoritám v oblasti radiačních účinků na krvetvornou tkáň, se věnoval svým hematologickým zkušenostem při pomoci obětem havárií atomových elektráren, zvláště v Černobylu, a to zejména z hlediska transplantační molekulární biologie. Profesor Prchal, držitel mnoha ocenění i Čestného doktorátu UP, se specializuje na vzácná onemocnění červené krevní řady a dlouhodobě spolupracuje s předními odborníky naší fakulty Karlem Indrákem nebo Vladimírem Divokým,“ uvedl Tomáš Papajík.

„Bylo pro mne až sobecky velmi výhodné, že jsem se s profesorem Indrákem seznámil. Získal jsem ke spolupráci další chytré lidi z Olomouce, kteří u mě pracovali. Byli neobyčejně produktivní a jsem rád, že i pro ně to bylo přínosné, že jsou úspěšní a že spolupráce nadále pokračuje,“ uvedl Josef Prchal, špičkový odborník v oblasti molekulárního výzkumu vrozených a získaných hematologických poruch a translačního výzkumu rakoviny kostní dřeně. „Zvýšené množství červených krvinek způsobuje mnoho faktorů a každý z nich má úplně jinou klinickou signifikanci. Proto je důležité najít podstatu  - molekulární bázi, která následně umožní specifickou molekulární léčbu. Poznání mechanismu lidských onemocnění je zároveň důležité pro vysvětlení podstaty lidské fyziologie, a studium lidských onemocnění tak má daleko širší dosah,“ objasnil Josef Prchal.

Součástí programu OHD byla také XXII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů, jejíž náplň obohatil seminář věnovaný týmové spolupráci v běžném provozu zdravotnických zařízení. Před zahájením kongresu se i letos uskutečnil Pacientský den, který nabídl témata výživy a jejích moderních trendů nebo vlivu psychologie na imunitní systém a vznik nádorů. „Dobrý ohlas měl také seminář, při němž se účastníci mohli poradit, jak se po nádorové léčbě začlenit do normálního života,“ doplnil Tomáš Papajík.

Pestrý program letošních OHD se podle Tomáše Papajíka promítl do příznivých ohlasů i počtu účastníků. „I navzdory množství hematologických akcí včetně připravovaného celorepublikového sjezdu nám účastníci zachovali přízeň. Registrovalo se jich přes 600 a další se přihlašovali na místě. Více než sto účastníků tvořili navíc zástupci partnerských firem, kterým byla věnována satelitní sympozia. Potěšující byla také významná účast kolegů ze Slovenska,“ zhodnotil Tomáš Papajík.