Alkohol přestává být pro české děti sexy, pijí méně, zjistili olomoučtí odborníci

Ilustrační foto: freeimages.com
čtvrtek 27. září 2018, 10:04 – Text: (red)

Pití piva, vína a tvrdého alkoholu přestává být mezi patnáctiletými Čechy tak časté, jako tomu bylo u stejně starých dětí před deseti či patnácti lety. Zároveň se zvýšil průměrný věk, kdy začínají mladí lidé v Česku experimentovat s alkoholem a také kdy se poprvé opijí. Zjistili to odborníci z Univerzity Palackého, kteří dlouhodobě sledují trendy v životním stylu české mládeže.

Jejich aktuální výzkum přináší přehled o konzumaci alkoholu mezi lety 2002 a 2014. Alespoň jedenkrát týdně se podle něj alkoholu napije 17 % mladých Čechů, zatímco v roce 2002 přiznávala takto častou zkušenost s alkoholem více než třetina patnáctiletých. Pokles o 18 procentních bodů ve sledovaném období řadí Českou republiku mezi země, u nichž konzumace klesá nejdynamičtěji.

„Ještě výraznější úbytek v konzumaci alkoholu jsme zjistili mezi lety 2010 a 2014. Do roku 2010 konzumace alkoholu u nás, na rozdíl od zbytku Evropy, ještě stoupala. V porovnání s rokem 2010 činí pokles dokonce 22 procentních bodů,“ zdůraznil Michal Kalman z fakulty tělesné kultury, vedoucí univerzitního výzkumného týmu. Zlom v konzumaci alkoholu od roku 2010 výzkum odhalil ve většině ukazatelů.    

„Pozitivního trendu si musíme vážit, stejně jako jeho akcelerace v posledním sledovaném období mezi lety 2010 až 2014. Ale je důležité připomenout, že se Česká republika stále pohybuje nad celoevropským průměrem. Ten říká, že týdně pije alkohol necelých 13 % mladých Evropanů,“ řekl Michal Kalman. Studie olomouckých odborníků sleduje statistiky konzumace alkoholu detailně. Zaměřuje se zvlášť na konzumaci piva, vína či tvrdého alkoholu. Sleduje rozdíly mezi oběma pohlavími a všímá si také rozdílného vývoje mezi sociálními skupinami.

První experimenty s alkoholem i první opilost později

Výzkumníci si všimli i dalších pozitivních trendů v konzumaci alkoholu. Svou první zkušenost s pitím alkoholických nápojů před třináctým rokem uvádí stále méně mladých lidí v Česku. Zatímco v roce 2002 alkohol vyzkoušely téměř tři čtvrtiny školáků v tomto věku, o deset let později už to byla jen čtvrtina z nich. „Jedná se o bezkonkurenčně největší pokles mezi všemi sledovanými zeměmi. Pětadvacetiprocentní prevalencí se navíc Česká republika řadí pod evropský průměr, který je o tři procentní body vyšší,” těší Kalmana. Zvyšuje se také průměrný věk, kdy mladí lidé v Česku konzumaci alkoholu přeženou a poprvé se opijí. V roce 2002 to stihl před svými třináctými narozeninami každý pátý Čech, o dvanáct let později už to byl „pouze“ každý desátý.

Mladí Češi už pivu tolik neholdují

Změny návyků u mladé generace si výzkum všímá také v případě českého národního nápoje, piva. Jeho konzumace kontinuálně a výrazně klesá jak u chlapců, tak dívek. „Ale také v této statistice jsme stále v obou sledovaných kategoriích nad evropským průměrem. Což může souviset s obecnou dostupností piva u nás a jeho všeobecnou tolerancí,” upozornil Kalman.

Varováním je také statistika opakované opilosti, kterou přiznává bezmála třetina patnáctiletých chlapců a stejně starých dívek. Zatímco u české mládeže nedošlo mezi lety 2002 a 2014 k výrazné změně, evropský průměr trvale klesá. Varovným signálem jsou česká data také z toho důvodu, že opakovaná opilost – dvakrát a vícekrát – do patnáctých narozenin patří mezi rizikové faktory pro vznik závislosti a zdravotní komplikace v budoucnu.