Informace pro média - Stránka 3 z 31

Kontakt s médii

Kontakt s médii, tvorbu tiskových zpráv a organizaci univerzitních tiskových konferencí zajišťuje Oddělení komunikace UP.

Kontakt:

RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková
vedoucí oddělení komunikace UP, tisková mluvčí

tel.: +420 585 631 020
mobil: +420 733 690 461
e-mail: gabriela.sykorova@upol.cz

Tiskové zprávy

28. 11. 2018

Olomouc (26. listopadu 2018) – Mít nadšení, motivaci, odvahu, dát do podnikání srdce a začít s businessem právě teď – to opakovaně zaznívalo na univerzitní konferenci UP Business Camp, na kterou se v sobotu 24. listopadu do...

27. 11. 2018

Olomouc (27. listopadu 2018) – Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dnes rozhodl o tom, že děkanem pro období 2019–2023 bude přednosta III. interní kliniky LF UP a FNOL Josef Zadražil. Vedení fakulty...

27. 11. 2018

Olomouc (27. listopadu) – Pět vědců Univerzity Palackého v Olomouci letos proniklo do prestižního seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers, který každoročně zveřejňuje společnost Clarivate Analytics v USA....

27. 11. 2018

Olomouc (26. listopadu 2018) – Na vývoj a fungování lidského mozku, jeho rozvoj v prenatálním období, studium lidského jednání a rozhodování i na novinky v neurovědeckém výzkumu byla zaměřena výroční přednáška k poctě J. L....

21. 11. 2018

Olomouc (21. 11. 2018) – Projekt Vánoce pro všechny je dobročinný neziskový projekt studentů Univerzity Palackého v Olomouci. V prvních dvou ročnících se projekt zaměřoval na pacienty léčeben dlouhodobě nemocných (LDN), kteří...

16. 11. 2018

Olomouc (16. listopadu 2019) – Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání zve do časů dětských her. Nezisková organizace Maendeleo organizuje 20. listopadu mistrovství v herním šestiboji nazvané Gamenight. Soutěžit se bude v Člověče...

12. 11. 2018

Olomouc (12. listopadu 2018) - Konference bez plastu, fair trade výrobky a workshop o udržitelné módě. Univerzitní konference UP Business Camp se připojila ke kampani za udržitelný rozvoj, jehož osvětu šíří i olomoucká vzdělávací...

9. 11. 2018

Olomouc (9. listopadu 2018) – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) se zapojí do Týdne humanitních věd. Přidá se tak k Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Karlově v Praze. Od 12. do 16. listopadu...

8. 11. 2018

Olomouc (7. listopadu 2018) – Univerzita Palackého v Olomouci se i letos připojí k celorepublikové iniciativě Noc venku, jejímž cílem je veřejnosti představit netradiční formou problematiku bezdomovectví i pomáhající organizace...

2. 11. 2018

Olomouc (2. listopadu 2018) – Jaké jsou hodnoty současné postmoderní společnosti a které z nich akceptují dnešní děti a mládež? Odpovědi na tyto a další otázky k výchově mladé generace budou hledat účastníci mezinárodní konference...