V Olomouci se setkají čeští a zahraniční odborníci na transplantace a výzkum v rámci „East-West Immunogenetic Conference“

středa 8. březen 2017, 9:23 – Text: OK

Olomouc (8. března 2017) – Nové trendy, diagnostické postupy a výsledky výzkumu v oblasti molekulární imunogenetiky budou hlavními tématy dvoudenní mezinárodní konference, kterou ve dnech 10.–11. března pořádá Lékařská fakulta Univerzity Palackého (LF UP) ve spolupráci s Evropskou imunogenetickou federací (EFI). K odborným jednáním se do Olomouce sjede na 130 předních odborníků
z 18 zemí.

Konference se zaměří zejména na problematiku laboratorní diagnostiky tkáňové slučitelnosti, která je nezbytným zázemím pro úspěšné transplantace orgánů a krvetvorných kmenových buněk. K dalším tématům bude patřit výzkum genetického podkladu komplexních nemocí a nové trendy v molekulární imunogenetice, jako je například
tzv. sekvenování příští generace
,“ objasnil jeden z předsedů konference, člen výboru EFI pro kontrolu kvality a přednosta Ústavu patologické fyziologie LF UP Martin Petřek.

V průběhu dvou dnů zazní jedenáct plenárních přednášek uznávaných odborníků z výzkumných pracovišť v Holandsku, Německu, Rakousku, Ruské federaci nebo Polsku. Výsledky své práce představí také 35 českých a zahraničních delegátů formou ústních sdělení a posterů. K nejvýznamnějším řečníkům bude patřit respektovaný odborník v oblasti dědičné vnímavosti k neurologickým chorobám Mehdi Tafti ze švýcarské Univerzity Lausanne nebo Steven Marsh z londýnského výzkumného institutu Anthonyho Nolana centra transplantací krvetvorných buněk. Pozvání na konferenci přijala také současná prezidentka EFI Elissaveta Naumova z Univerzitní nemocnice v Sofii.

Imunogenetika je mladý a rychle se rozvíjející medicínský obor, který se zabývá studiem genetické podmíněnosti imunitního systému a genetickou regulací imunitních reakcí. V Olomouci má silnou pozici. Specializovaná laboratoř Ústavu imunologie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc (HLA laboratoř) provádí vyšetření tkáňové slučitelnosti pro zajištění transplantací orgánů, krvetvorných kmenových buněk a pomocnou diagnostiku některých autoimunitních onemocnění. „Laboratoř byla jako první české pracoviště akreditována EFI
a v současné době má dva zástupce v pětičlenném výboru Sekce imunogenetiky při České společnosti alergologie a klinické imunologie,“
zdůraznil spolupředseda konference a docent Ústavu imunologie LF UP František Mrázek. „Olomoucká lékařská fakulta je také první českou fakultou, jejíž studenti se s teorií i aplikacemi tohoto oboru mohou setkat při výuce lékařství v doplňkových kurzech,“ doplnil Martin Petřek.

East West Immunogenetics Conference (EWIC) má za sebou desetiletou tradici a
v Olomouci se koná již podruhé. Poprvé ji zde Univerzita Palackého a EFI pořádaly v roce 2012. Letošní jedenáctý ročník se uskuteční v Uměleckém centru UP ve dnech
10.11. března 2017. Konferenci zahájí v pátek v 9 hodin děkan LF UP Milan Kolář společně s prezidentkou EFI Elissavetou Naumovou.

Bližší informace o programu konference naleznete na webu http://ewic2017.upol.cz/

Kontaktní osoby:

Doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.  | Ústav imunologie | Lékařská fakulta UP
E: frantisek.mrazek@upol.cz | T: 588 443 681

Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. | přednosta Ústavu patologické fyziologie LF UP
E: martin.petrek@upol.cz | T: 588 442 285, 588 442 286