V celostátní studentské soutěži zvítězil letošní absolvent lékařské fakulty Vojtěch Doležel

Vítěz celostátního kola Vojtěch Doležel se při mezinárodním finále v Itálii setkal se zakladatelem metody anatomické stratifikace Lorenzem Vaninim
Fotogalerie: Archiv soutěže a Velena Mazochová
středa 22. srpen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Zrekonstruovat zub poškozený úrazem a vrátit mu co možná nejvěrněji původní podobu – takové je už čtrnáctým rokem zadání soutěže studentů zubního lékařství Jules Allemand Trophy. Letos si v jejím celostátním kole nejlépe vedl Vojtěch Doležel, který před prázdninami úspěšně uzavřel studium na olomoucké lékařské fakultě. Kromě prvního místa dosáhl i na účast v mezinárodním finále v italském Chieti. 

V republikovém kole své stomatologické schopnosti studenti zubního lékařství, kteří zvítězili v soutěžích, pořádaných na všech pěti českých lékařských fakultách. Jejich úkolem bylo co nejpřesněji zvládnout techniku anatomické stratifikace, kterou už před třiceti lety zavedl světově uznávaný stomatolog Lorenzo Vanini. Postup pro co nejvěrnější imitaci zubní tkáně spočívá ve specifickém vrstvení kompozitního materiálu tak, aby rekonstruovaný zub byl k nerozeznání od „originálu“. 

Studenti pracovali na rekonstrukci jednoho předního zubu – řezáku a stoličky, jimž dodávali co nejpřesnější původní tvar, strukturu, barvu i celkový vzhled pomocí materiálu z kompozitní pryskyřice. „Aby byly podmínky pro všechny soutěžící stejné, dostali jsme všichni identický silikonový klíč, tedy kus tvrdého silikonu, pro zhotovení otisku originálního zubu. Ten slouží jako šablona pro dostavbu kořene zadní plošky zubu, na kterou se postupně nanášejí vrstvy kompozitního materiálu v několika barevných odstínech – od těch nejtmavších neprůhledných barev v jádru zubu až k transparentním odstínům na jeho incizní, řezací hraně. To platí především pro přední zuby, v nichž se láme světlo a vytváří efekty, které je třeba pro dosažení přirozeného vzhledu také napodobit. Vzhledem k tomu, že zub není zcela hladký a vždy má v sobě nějaké menší vrypy, vytváříme také sekundární a terciární strukturu,“ popsal Vojtěch Doležel. 

V mezinárodním kole postupovali soutěžící podobně. „Podle zadání jsme si každý přivezli extrahovaný řezák, ve dvojicích jsme si jej vyměnili a zrekonstruovali. Šlo o frakturu, při níž bylo nutné část zubu dostavit, opět s cílem dosáhnout původního anatomického tvaru, struktury i barvy,“ vysvětlil Vojtěch Doležel. 

Finále čtrnáctého ročníku soutěže, které se už tradičně uskutečnilo na University G. D'Annunzio v Chieti, bylo podle jeho názoru velmi vyrovnané, proto jej tolik nemrzí, že se nevrátil jako vítěz. „V mezinárodním kole byla vyhlášena pouze tři první místa a na té nejvyšší příčce jsem se bohužel neumístil. Myslím si však, že nikdo nebyl výrazně horší nebo lepší a každopádně to byla výborná zkušenost,“ doplnil Vojtěch Doležel, který Českou republiku reprezentoval v konkurenci dalších více než třiceti soutěžících z celé Evropy. 

Díky Vojtěchu Doleželovi měla Univerzita Palackého svého zástupce v mezinárodním kole už podruhé. Do Itálie jej doprovodil zubní lékař a absolvent olomoucké lékařské fakulty Michal Czyž, který jako vítěz celostátního kola postoupil do evropského finále před čtyřmi lety. Právě on přivedl svého nástupce k zájmu o anatomickou stratifikaci. „Na olomoucké lékařské fakultě později zavedl ´céčkový´ předmět anatomická modelace, kam jsem se přihlásil. Modelovat jsem za ním chodil ale pravidelně každý týden ještě před oficiálním uznáním předmětu,“ doplnil Vojtěch Doležel. 

V těchto dnech má mladý stomatolog za sebou první týdny práce na soukromé klinice v Hradci Králové. Současně uvažuje o tom, že by se v budoucnu na svou alma mater vrátil jako student některého z doktorských studijních programů. „Rád bych ale nejprve získal praktické zkušenosti, abych měl co dál předávat. Ještě ale uvidím, jestli se do budoucna budu ubírat tímto směrem, nebo zůstanu praktikem,“ doplnil Vojtěch Doležel.