Univerzitu Palackého povede i v příštích čtyřech letech Jaroslav Miller

úterý 17. říjen 2017, 16:35 – Text: OK

Olomouc (17. 10. 2017) – Od 1. února 2018 povede Univerzitu Palackého stávající rektor Jaroslav Miller. Dnes o tom rozhodl Akademický senát UP, který jej jako jediného kandidáta zvolil do čela univerzity na příští čtyři roky.

Pro zvolení potřeboval Jaroslav Miller hlasy nadpoloviční většiny čtyřiadvacetičlenného Akademického senátu UP.  Uspěl hned v prvním kole volby, kdy pro něj hlasovalo 20 senátorů z 23 přítomných. Tři hlasy byly neplatné. 

„Chtěl bych poděkovat za důvěru, nesmírně si jí vážím a můžu vám slíbit, že udělám všechno pro to, aby Univerzita Palackého dále prosperovala. To se ale nepovede člověku samotnému, to je možné jen v případě, že spolu budeme spolupracovat a pomůžeme si navzájem,“ uvedl Jaroslav Miller bezprostředně po zvolení do funkce. „Za ty čtyři roky jsem možná udělal i nějaká špatná rozhodnutí, ale vždycky jsem měl na paměti to, že sloužím určité vyšší myšlence a instituci, která je jednou z těch, která mi dala vzdělání, která mne živí a která má obrovský potenciál rozvoje do budoucna.“

Nejužší vedení Univerzity Palackého hodlá v nadcházejícím funkčním období zčásti reorganizovat. Jak zdůraznil, rostoucí agenda jednotlivých prorektorských úseků si s největší pravděpodobností vyžádá rozdělení rezortu vědy a výzkumu nebo ustavení nového prorektora pro kvalitu.

Jako první blahopřál Jaroslavu Millerovi předseda Akademického senátu UP Jiří Langer, který shrnul následné kroky pro jeho jmenování rektorem. „Podle volebního harmonogramu do 31. října odešlu návrh prostřednictvím ministra školství prezidentu republiky, který by měl navrženého kandidáta jmenovat rektorem Univerzity Palackého s účinností od 1. února 2018 na dobu čtyř let,“ objasnil Jiří Langer.

Do rektorských voleb vstupoval Jaroslav Miller s vědomím odpovědnosti za rozpracované úkoly, před kterými univerzita stojí. „V uplynulých čtyřech letech byla nastartována řada procesů a změn, které bychom rádi dokončili,“ uvedl Jaroslav Miller. Jak zdůraznil, v příštím období čeká univerzitu získání institucionální akreditace, budování robustního systému kvality, diskuze o nové strategii vědy a výzkumu na UP i posílení oblasti internacionalizace. Teze o „polovině trati“ podle něj platí i v případě stavebních investic, včetně dokončení náročných oprav univerzitních objektů nebo plánovaných rekonstrukcí Sportovní haly UP či stavby Archivu UP. Stejně důležitá je podle něj i úroveň vnitrouniverzitní kultury a komunikace i reputace Univerzity Palackého jako otevřené a liberální akademie, která se spolupodílí na budování demokratické, svobodné a občanské společnosti. „Tyto hodnoty budu hájit i nadále. Rád bych také jako rektor přispěl k tomu, aby studenti, akademici, absolventi i všichni pracovníci naší akademie tvořili společenství lidí identifikujících se se značkou Univerzita Palackého v Olomouci,“ zdůraznil Jaroslav Miller.

Jaroslava Millera do funkce rektora poprvé zvolil Akademický senát UP na podzim roku 2013, po jmenování prezidentem republiky se vedení Univerzity Palackého ujal 1. února 2014. První funkční období mu končí 31. ledna příštího roku, další potrvá od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022.

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., (*1971) studoval historii a filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a University of Oxford (Lady Margaret Hall). V roce 2012 byl jmenován profesorem historie a do ledna 2014 zastával funkci vedoucího katedry historie Filozofické fakulty UP.

Absolvoval dlouhodobé badatelské a pedagogické pobyty na předních světových univerzitách a vědeckých ústavech v Kanadě, Maďarsku, USA, Velké Británii, Spolkové republice Německo a Austrálii. Dvakrát obdržel výzkumné stipendium prestižní německé nadace Alexandra von Humboldta (2006 Marburg, 2010 Münster) a stipendium nadace Andrewa W. Mellona (2004, 2010 Wolfenbüttel). V roce 2008 působil jako stipendista Fulbrightova programu na Georgia College and State University v Milledgeville ve Spojených státech. Jako hostující profesor pobýval na University of Western Australia v Perthu. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval ambasadorem Fulbrightova programu v České republice.

Jaroslav Miller je autorem řady odborných studií, článků a monografií. K jeho zatím posledním publikačním počinům patří monografie Český exil v Austrálii (1948–1989), vydanou Nakladatelstvím Lidové noviny, na které se podílel spolu s olomouckými historiky Janou Burešovou a Milošem Traplem. Byl hlavním řešitelem sedmi vědeckých projektů financovaných Grantovou agenturou ČR.

Je členem několika vědeckých organizací včetně European Association of Urban Historians a International Commission for the History of Cities. Obdržel řadu akademických a vědeckých ocenění, mezi jinými v roce 2005 R. John Rath Prizefor Best Study in Habsburg History či Best Urban History Monograph Award.