Pevnost poznání zve do neobyčejného světa dětí s autismem

pátek 24. březen 2017, 10:07 – Text: OK

Olomouc (24. března 2017) – Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání zve 31. března a 1. dubna na Modré dny, které připomínají Světový den informovanosti o autismu. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé workshopy, přednášky, žonglování, výtvarné aktivity, botanické kouzlení, hrátky s hudbou i pohybové aktivity. Akce je určena nejen pro děti s poruchami autistického spektra (PAS) a jejich rodiny, zvána je také široká veřejnost, která může přispět na vybavení herny. Vyvrcholením programu bude sobotní projekce dokumentárního filmu Tak daleko, tak blízko s následnou debatou.

Organizátoři setkání si přejí, aby lidé věděli, jak moc se děti nebo dospělí s autismem snaží dobře zvládnout běžné situace, že chtějí zapadat do kolektivu a být v každodenním kontaktu s vrstevníky. Jen zkrátka nevědí, jak správně na to. „Schopnost dorozumět se slovy není všem vůbec samozřejmá, ale to neznamená, že lidé, kteří nekomunikují tak, jak jsme zvyklí, necítí a nevnímají, jak se k nim chováme. Tyto Modré dny budou příležitostí nahlédnout trochu dál než jen k obvyklému tvrzení o Rain Manech mezi námi,“ vysvětlila Markéta Jandeková z organizace Jdeme Autistům Naproti, která setkání ve spolupráci se společností AH production organizuje. První den bude věnovaný přednáškám a workshopům. V panelové diskusi vystoupí špičkové odbornice na tuto problematiku, neuroložka Hana Zákopčanová, dětská lékařka Pavlína Zaoralová, psycholožka Radka Hájková a Sylva Kočí, která je vedoucí rané péče JAN z. s. Diskutovat se bude také o situacích, kdy odborná i laická veřejnost nesprávně reaguje na chování člověka s PAS.

O svých pocitech a zkušenostech bude mluvit také maminka osmiletého Kubíčka Martina Oulehlová. Studentům a budoucím učitelům bych chtěla ukázat, jak mohou pracovat se svými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jaká je nezastupitelná role asistenta pedagoga nejen v přímém vzdělávacím procesu, jak důležitá je komunikace a vzájemný respekt všech zúčastněných,“ řekla Oulehlová, která působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého jako správkyně herbária a učí na katedře botaniky. V rámci Modrých dnů bude kromě přednášky zajišťovat také program nazvaný Botanické kouzlení. Návštěvníci uvidí čarovné pohyby rostlin, dozví se, jak putuje voda rostlinou, a sami si vyzkouší kouzlení s rostlinnými barvivy. V sobotu je na programu oblíbené žonglování s Janem Hlavsou, zábavné Hrátky s hudbou se Zdeňkem Vilímkem nebo výtvarné aktivity. Dvoudenní akce vyvrcholí v Laudonově sále projekcí dokumentu Tak daleko, tak blízko, který boří všechny stereotypy smýšlení o lidech s tímto onemocněním.

Autismus je vrozená porucha zpracovávání informací a propojení jednotlivých oblastí mozku, na jejímž vzniku se podílí genetické a environmentální faktory. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj je narušen hlavně v oblasti verbální i nonverbální komunikace, sociální interakce a představivosti. Každé 68. dítě, které se v České republice narodí, se nachází na autistickém spektru. Jedná se o mnohem vyšší počet, než kolik je dětí např. s Downovým syndromem nebo cukrovkou. Na autismus neexistuje lék a přes veškeré úsilí vědy není dosud známý přesný mechanismus jeho vzniku.

Akce Modré dny se v modře nasvícené Pevnosti poznání koná již podruhé. Olomouc se tak připojuje k národní osvětové kampani Česko svítí modře a k mezinárodní akci Light It Up Blue for Autism. Více o programu na www.pevnostpoznani.cz

Kontaktní osoba:

Martina Vysloužilová
Univerzita Palackého v Olomouci | Pevnost poznání
E: martina.vyslouzilova@upol.cz | T: 603 35 91 26