Olomoučtí studenti vyhráli mezinárodní soutěž v římském právu

Vítězný olomoucký tým – Renáta Vitkovičová, Marek Masarik a Debora Zubková (zleva).
Foto: Eva Hrudníková
pondělí 22. květen 2017, 13:00 – Text: Eva Hrudníková

Jsou tři. Jsou studenty prvního ročníku oboru Právo na právnické fakultě. A skvěle se orientují v římském právu. Tým ve složení Marek Masarik, Debora Zubková a Renáta Vitkovičová vyhrál letošní finále česko-slovenského římsko-právního moot courtu.

Do finále, které hostila Univerzita Karlova v Praze, vyslalo své zástupce pět právnických fakult. Předmětem simulovaného soudního sporu byl komplikovaný fragment, který kombinoval věcná a dědická práva. Soutěžící ho nejprve zpracovávali písemně a poté je čekala ústní obhajoba. „Finále mělo vysokou úroveň. Znalosti prvních tří týmů byly velmi vyrovnané. Hodnotili jsme i týmovou souhru, prezentační dovednosti nebo schopnost rychlé reakce na dodatečné otázky,“ řekla Kamila Bubelová, vedoucí Katedry teorie práva a právních dějin PF UP, která zasedala v porotě.

Úspěch je o to cennější, že vítězové jsou studenty prvního ročníku. „Vloni v září bylo římské právo pro nás pouhým názvem jednoho z povinných předmětů. Teď ho vnímáme jako zásadní předmět pro naše další studium. A také jako zajímavý obor – dokonale propracovaný systém, který nás naučil myslet v celku a používat souvislosti,“ zhodnotil Marek Masarik.

Aby mohl se svými spolužačkami reprezentovat v Praze svou alma mater, museli nejprve uspět ve fakultním kole. Do něj se letos přihlásilo deset týmů. „Na začátku jsme si řekli, že to zkusíme. Že bychom to mohli dotáhnout takhle daleko, nás nenapadlo. Byla to skvělá zkušenost,“ uvedla Renáta Vitkovičová. Úspěšný tým zvažuje, že se do klání přihlásí i za rok.

Na druhém místě skončili posluchači brněnských práv, třetí místo přiřkla porota týmu z Bratislavy. Soutěž v římsko-právním moot courtu má nejdelší tradici na PF UP. Letos se tu konala již podvanácté. Mezinárodní finále se poprvé uskutečnilo v roce 2013 a studenti PF UP ho vyhráli už jednou, v roce 2015.