Fakulta vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro obor zaměřený na evropské právo

pátek 9. červen 2017, 15:00 – Text: Eva Hrudníková

Máte bakalářský titul a toužíte po magisterském? Chcete v rámci jednoho studia získat dva diplomy – český a rakouský? Zajímají vás evropské integrační procesy a evropská právní problematika? Pak neváhejte a využijte šanci, kterou nyní dává Právnická fakulta Univerzity Palackého. Pro obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo fakulta vyhlásila dodatečné přijímací řízení. Zájemci mohou přihlášky posílat od 12. června do 12. července 2017.

O stanovení další lhůty pro podání přihlášek rozhodl rektor na žádost děkanky PF UP. „Důvodem naší žádosti byla skutečnost, že počet dosud podaných přihlášek neumožní plně využít kapacitu daného oboru,“ vysvětlil proděkan pro bakalářský a magisterské studijní programy Maxim Tomoszek. A upozornil, že z možnosti podat přihlášku jsou vyloučeni uchazeči, kteří již ve stejném oboru ve lhůtě do 28. února 2017 přihlášku ke studiu podali.

Přijímací řízení se uskuteční v souladu se stanovenými podmínkami na základě testu ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., a to 19. srpna 2017, mimo jiné i přímo v prostorách PF UP v Olomouci. Ke složení zkoušek se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz. Zájemce, který podá elektronickou přihlášku na PF UP, bude mít možnost absolvovat test konaný 19. srpna zdarma. K využití této možnosti získá tzv. Poukaz na NSZ, který rozesílá společnost www.scio.cz, s.r.o.

Obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo je unikátním tím, že nabízí studentům možnost (při splnění podmínek tzv. Double Degree) v rámci jednoho studia získat vedle diplomu PF UP také diplom z ekvivalentního programu realizovaného na Paris Lodron Universität Salzburk. Absolvent oboru najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde bude potřeba odborníků na evropské integrační procesy a evropskou právní problematiku. Absolventi mohou své vzdělání uplatnit v českých i zahraničních soukromých firmách, ve státních institucích (ministerstva, veřejná správa na úrovni krajů), samosprávních institucích (kraje a městská zastupitelstva), institucích Evropské unie a jejich přidružených organizací, dále to mohou být například evropské regionální agentury.

Více o oboru najdete v Katalogu studijních oborů nebo na speciální stránce.