Zákoník práce v době pandemie

7. prosinec 2020, 09:00 – 12:30

Webinář

Pracovní právo prochází v době pandemie nebývalou zatěžkávací zkouškou. Zaměstnavatelé byli nuceni přizpůsobit své provozy mimořádné situaci, při níž se často vyskytují problémy s aplikací jednotlivých pracovněprávních institutů, mezi něž se řadí např. výkon práce z domova, odměňování, překážky v práci, skončení pracovního poměru, čerpaní dovolené apod. Cílem webináře je seznámit posluchače s možnostmi postupu a nastínit alternativy řešení aktuálně se vyskytujících pracovněprávních situací.

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

online, přes Zoom

Přílohy