1. setkání české sítě rostlinné fenotypizace (CzPPN)

4. prosinec 2017, 09:00 – 14:30

Konference

Setkání má za cíl seznámit veřejnost s národním uzlem vznikajícím v rámci evropského projektu ESFRI-EMPHASIS. Účastníci se seznámí s principem fungování národního uzlu CzPPN a bude představeno portfolio služeb, které nabídne CzPPN svým uživatelům.

Srdečně zveme všechny zájemce o vysokokapacitní testování a fenotypizaci rostlin na zahajující setkání České sítě pro rostlinnou fenotypizaci (www.czppn.cz). Setkání má za cíl seznámit nejširší odbornou veřejnost s národním uzlem vznikajícím v rámci evropského projektu ESFRI-EMPHASIS. Účastníci setkaní budou seznámeni s principem fungování národního uzlu CzPPN (Czech Plant Phenotyping Network) a zároveň bude představeno portfolio služeb, které nabídne CzPPN zájemcům o vysokokapacitní testování rostlin a fenotypizaci z řad vědeckých institucí a soukromých společností. Cílem existence CzPPN je zprostředkovávat přístup jednotlivých zájemců do národní infrastruktury existujících testovacích systémů a přispívat k vytváření co nejširší komunity odborníků a uživatelů v oblasti vysokokapacitního testování a fenotypizace rostlin.

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci a CzPPN

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 1192/12

Přílohy