Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

29. listopad 2017, 16:00 – 20:00

Odborné přednášky

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů FN Olomouc

Koordinátor: prim. MUDr. Ladislav Blahut

 

 1. Jsme tady pro vás - 15 let IPCHO
  Blahut L.
 2. Kazuistika – HELLP sy
  Knápková K., Ľubušká L.
 3. Abdominální katastrofa s překvapením na závěr
  Freiwaldová B., Horáková M.
 4. Úskalí intenzivní péče u pacientů po cytoredukční chirurgii a HIPEC
  Blahut L., Ľubušká L.
 5. Ošetřovatelská péče o pacienta po HIPEC
  Malíšková L., Brožková T.
 6. Nutraceutika v profylaxi a remisi urologických onemocnění
  Vidlář A. (přednáška v rámci habilitačního řízení) (30 min)

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá levá posluchárna

Přílohy