Vernisáž výstavy Jan Amos Komenský a Nizozemsko

30. říjen 2017, 18:00 – 19:00

Oficiální zahájení výstavy konající se v prostorách katedry nederlandistiky

Katedra nederlandistiky filozofické fakulty zve všechny zájemce na malou výstavu připomínající osobnost Jana Amose Komenského (1592–1670) a jeho spojení s Nizozemskem.

Na jaře letošního roku uběhlo 425 let od narození tohoto nejznámějšího českého filozofa, který posledních 14 let svého života strávil v Amsterodamu jako host bohaté rodiny De Geerů, majitelů tehdy největší zbrojovky v Nizozemsku. Po své smrti byl Komenský pochován ve valonském kostele v Naardenu, poblíž Amsterodamu (Ludvík de Geer a jeho potomci byli totiž členy Valonské církve). Na začátku příštího roku si nederlandisté dále připomínají 345 let od vydání prvního nizozemského překladu jeho díla Vestibulum, stejně jako mnoho jeho jiných děl vydaného původně v latině.

Význam toho velkého Čecha, který je rovněž úzce spojen s Nizozemskem, ne náhodou připomíná i název Asociace středoevropských nederlandistů – Comenius, která byla založena v roce 1995 právě v Olomouci.

Výstava se bude konat od pondělí 30. října do pátku 15. prosince 2017, je umístěna ve vstupních prostorách katedry nederlandistiky, Křížkovského 14 a je volně přístupná. Vernisáž výstavy se bude konat v pondělí 30. října v 18.00 h., kdy doc. dr. Agata Kowalska-Szubert, členka výboru asociace Comenius. Vereniging voor Neerlandici van Centraal-Europa, výstavu oficiálně zahájí.

Místo

Katedra nederlandistiky FF UP, Křížkovského 14

Přílohy