Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí

30. říjen 2017, 15:00 – 16:30

Přednáška

Katedra správního práva a finančního práva v rámci výuky předmětu Právo životního prostředí 1 (NPŽP1) zve na přednášku Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) – aktuální stav, včetně aktuálních změn. Hostem bude JUDr. Libor Dvořák, Ph.D., ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí.

Přednáška je určena všem zájemcům o téma

Pořádá

Katedra správního práva a finančního práva PF UP

Místo

aula Právnické fakulty UP

Přílohy