Úhel pohledu

26. říjen 2017, 17:30 – 19:00

Vernisáž výstavy kreseb z ghetta Terezín

Výstava představí kresby tří členů významné olomoucké průmyslnické rodiny Groagových, které vznikly v Terezíně. Vernisáž uvede doc. Pavel Maňák, hudebně doprovodí studenti Centra judaistických studií FF UP.

www.jud.upol.cz/katedra/aktuality.html

Pozvánka

Pořádá

Centrum judaistických studií FF UP, Bejt Terezín, Muzeum umění Olomouc a Židovská obec Olomouc

Místo

Galerie sociální fotografie, třída Svobody 26, 3. patro

Přílohy